Inflace v dubnu 2019 nepatrně pod prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v dubnu 2019 cenová hladina meziročně o 2,8 %. Inflace tak oproti březnu mírně poklesla, avšak i nadále se nachází v horní polovině tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v letošním dubnu meziročně zvýšily o 2,9 %.

Inflace byla v dubnu o 0,1 procentního bodu pod prognózou ČNB. Odchylka od prognózy byla způsobena nečekaným zvolněním meziročního růstu cen potravin. V opačném směru působil oproti prognóze mírně rychlejší růst cen pohonných hmot. Predikce jádrové inflace a růstu regulovaných cen se naplnila. Také primární dopady změn nepřímých daní v dubnu odpovídaly očekávání ČNB.

Zveřejněná data potvrzují vyznění aktuální prognózy ČNB. Podle ní budou na inflaci v letošním roce nadále působit fundamentální cenové tlaky, zvýšená dynamika regulovaných cen a obnovený růst cen potravin. Celkově však inflační tlaky již polevují. Vedle dočasného odeznění proinflačního působení dovozních cen se zmírňují i domácí inflační tlaky, a to v souvislosti s postupně se snižující mzdovou dynamikou a pomalejším růstem ekonomické aktivity. Inflace se tak ve zbytku letošního roku bude nacházet v horní polovině tolerančního pásma a v příštím roce se sníží k dvouprocentnímu cíli. Přispěje k tomu i nastavení měnové politiky a odeznění aktuálně vysoké dynamiky regulovaných cen.

Petr Král, ředitel sekce měnové ČNB

Newsletter