Dolar zahajuje týden slabší v dolarovém indexu i proti euru. Společná měna sílí nad 1,1880 EURUSD. Měny regionu jsou v zisku. Koruna posiluje pod 25,50 za euro.

Inflace v listopadu 2019 lehce nad prognózou a nepatrně nad horní hranou tolerančního pásma cíle ČNB

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v listopadu 2019 cenová hladina meziročně o 3,1 %. Inflace se tak oproti říjnu zvýšila a dostala se těsně nad horní hranici tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v letošním listopadu meziročně zvýšily o 3,2 %.

Listopadový meziroční růst spotřebitelských cen byl o 0,2 procentního bodu vyšší, než předpovídala prognóza ČNB. Na tom se dominantně podílel neočekávaně rychlý růst cen potravin, ve kterém se mimo jiné stále projevují dozvuky loňské špatné úrody některých potravinářských komodit vlivem horkého a suchého léta. Lehce vyšší, než prognóza očekávala, byla v listopadu – stejně jako v říjnu – i jádrová inflace. O něco mírnější než očekávaný meziroční pokles cen pohonných hmot působil ve stejném směru. Meziroční růst regulovaných cen byl v listopadu naopak lehce pod prognózou. Primární dopady změn nepřímých daní pak odpovídaly prognóze.

Zveřejněná data jsou kvalitativně v souladu se stávající prognózou ČNB, která předpovídala dočasné zvýšení inflace na přelomu let 2019 a 2020. Aktuálně zrychlený růst cen odráží fundamentální inflační tlaky spojené s dlouhodobým, byť v poslední době zpomalujícím, růstem domácí ekonomiky. Ten se projevuje v přetrvávajícím napětí na trhu práce, rekordně nízké nezaměstnanosti, stále velmi svižném růstu mezd a zvyšování spotřeby českých domácností. Cenovou dynamiku letos zesiluje také mimořádně rychlý růst regulovaných cen (vlivem zvyšování cen elektřiny, plynu a tepla), který je odezvou na předchozí růst světových cen energetických surovin. K vysoké inflaci letos přispívá také již zmíněný rychlý růst cen potravin.

Růst domácích nákladů nicméně již začal podle prognózy ČNB zpomalovat a v dalších čtvrtletích se bude dále postupně zmírňovat v návaznosti na zvolňující dynamiku mezd a opětovně zrychlující růst efektivity práce. Ve stejném směru bude na českou inflaci v následujícím období působit protiinflační vliv dovozních cen odrážející utlumenou zahraniční inflaci a očekávané posilování kurzu koruny. Pokles inflace bude v příštím roce naopak brzděn dopady změn nepřímých daní. Aktuálně rychlý růst regulovaných cen a cen potravin v následujících měsících postupně odezní. V průběhu příštího roku se tak inflace bude postupně snižovat a na horizontu měnové politiky se přiblíží k 2% cíli ČNB. K tomu přispěje i stále pevné ukotvení inflačních očekávání v blízkosti 2% cíle.

Petr Král, ředitel sekce měnové ČNB

Newsletter