Inflace v říjnu byla mírně nad prognózou ČNB

Celková meziroční inflace byla v říjnu mírně nad prognózou ČNB. Na tom se téměř výhradně podílela o něco vyšší než očekávaná korigovaná inflace bez cen pohonných hmot. V tomto ukazateli jádrové inflace se pozitivně projevuje růst domácí ekonomiky a mezd.

Cenová hladina vzrostla v říjnu meziročně o 0,8 %. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v říjnu meziročně zvýšily o 0,6 %. Inflace se tak nadále nachází výrazně pod cílem ČNB.

Zveřejněná data potvrzují vyznění aktuální prognózy ČNB, která předpokládá používání kurzu jako nástroje měnové politiky do poloviny roku 2017. Podle této prognózy se bude inflace dále zvyšovat a na horizontu měnové politiky, tedy na přelomu let 2017 a 2018, mírně přesáhne 2% cíl ČNB. K němu se pak bude během roku 2018 navracet shora. Domácí náklady znatelně porostou na celém horizontu prognózy vlivem zvyšujících se mezd i ceny kapitálu v podmínkách pokračujícího růstu ekonomické aktivity. Zároveň odezní – v současnosti již slábnoucí – protiinflační působení dovozních cen vyvolané poklesem cen průmyslových výrobců v eurozóně.

Newsletter