Inflace v únoru byla zřetelně pod prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněných údajů dosáhl v únoru meziroční růst cenové hladiny hodnoty 1,8 %. Inflace se tak po více než roce dostala pod dvouprocentní cíl ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v únoru meziročně zvýšily o 1,7 %.

Inflace byla v únoru o 0,4 procentního bodu pod prognózou ČNB. To bylo zapříčiněno souběhem odchylek skutečnosti od predikce směrem dolů u všech složek spotřebitelského koše (s výjimkou dopadů změn nepřímých daní). Nižší než očekávaný byl především meziroční růst cen potravin, který se na celkové odchylce inflace od prognózy podílel zhruba z poloviny. Také jádrová inflace v únoru poněkud zaostala za očekáváním ČNB a totéž platí i pro meziroční růst regulovaných cen. Pokles cen pohonných hmot byl pak o něco výraznější, než ČNB předvídala. Primární dopady změn nepřímých daní v únoru odpovídaly prognóze.

Zveřejněná data jsou protiinflačním rizikem stávající prognózy ČNB. Podle této prognózy měla inflace setrvat v roce 2018 nad 2% cílem a vrátit se k němu až na začátku horizontu měnové politiky. Celkové fundamentální inflační tlaky nicméně zůstávají silné, přičemž odrážejí především zrychlující mzdovou dynamiku v podmínkách robustního hospodářského růstu. Proinflační působení domácí ekonomiky a trhu práce potvrzují i dnes zveřejněné údaje o vývoji mezd v závěrečném čtvrtletí loňského roku. Dynamika domácích nákladů se ještě krátkodobě zvýší v návaznosti na napjatou situaci na trhu práce. Následně se domácí nákladové tlaky s přispěním stabilizačního působení měnové politiky zmírní. Stále však budou převažovat nad protiinflačním působením dovozních cen, které v letošním roce odrážejí zejména posilující kurz koruny. Zároveň již plně odezněly jednorázové vlivy, které zvyšovaly inflaci v minulém roce. Na horizontu měnové politiky, tedy v první polovině roku 2019, se inflace bude pohybovat těsně pod 2% cílem ČNB.

Newsletter