Interim management a (automobilový) průmysl za doby covidu

Koronavirová pandemie a následná krize zasáhla mnoho sektorů. Výjimkou bohužel nebyl a stále není ani automobilový průmysl, který je závislý na provozu velkých továren. V rámci pandemie a zamezení šíření viru v zemích Evropské unie se na začátku roku továrny uzavíraly a s nimi se potlačovala výroba v automobilovém průmyslu. Zlaté časy automobilek vystřídala situace, kdy bylo potřeba některé zaměstnance dokonce i propouštět a mnohé firemní fungování začalo záviset na krizovém managementu, podpoře ze strany státu a správném rozhodování. A jak podobné krizové situace řešit? Odpovědí by mohl být interim management.

(Automobilový) průmysl za doby koronaviru

Před začátkem pandemie, a tedy začátkem letošního roku, se českým automobilkám velmi dařilo. Poptávka po automobilech převyšovala nabídku, a tak české továrny zažívaly zlaté časy. Jediným problémem, se kterým bylo nutné se potýkat, byl nedostatek zaměstnanců na pokrytí tolik výrazné poptávky. Na to firmy reagovaly navyšujícími se mzdami a nadstandardními benefity. S nástupem koronaviru se však situace změnila, výroba byla pozastavená a firmy od nabírání nových zaměstnanců přešly k propouštění těch dosavadních. „Automobilový průmysl je v České republice jedním z hlavních tahounů zaměstnanosti,“ doplňuje Stanislav Petříček ze společnosti TP Consulting, která se věnuje a specializuje na interim management zejména v automobilovém průmyslu.

S nastalou krizí se museli potýkat nejen zaměstnanci, kteří mnohdy přišli o svá zaměstnání a svůj trvalý příjem, nastalou koronavirovou krizi museli řešit i zaměstnavatelé s ohledem na pozastavenou výrobu, propouštění a následná volná pracovní místa. Otázka ohledně přečkání zůstávala na krizovém managementu a odpověď často přicházela v podobě interim managementu, kdy si firma na konkrétní časové období najímá externího odborníka, specialistu či manažera, který má za úkol pomoci s vyjmenovanými činnostmi a přečkat nejisté a někdy rizikové období.

Interim manažer a krizové situace

Interim manažerství je termín, který se v česku mezi velkými firmami již pomalu rozšiřuje. Pod pojmem interim management se skrývá dočasné najímání odborníků jakožto externích zaměstnanců. Obvykle tomu odpovídají manažerské a odborné pozice, které vyžadují určité zaměření, zkušenosti a schopnosti. Interim odborníci nejsou žádaní jen ve velkých korporátech, jejich poptávka dnes vychází i od menších, středních a rodinných firem.

V případě nastalé nežádoucí situace a v případě potřeby řešit firemní krizi co nejrychleji, je najímání konzultantů a odborníků z IT sektoru, finančnictví, logistiky, případně i odborníků projektového managementu či profesionálů z lidských zdrojů často tou nejlepší volbou. Nejenže jsou tito manažeři rychle k dostání – firma se totiž nemusí zaobírat dlouhým výběrovým procesem – tito odborníci jsou pro firmu výhodou i svým novým know-how, které s sebou do firmy mohou přinést.

Konzultanti mohou firmě nabídnout novou a svěží perspektivu. Mezi jejich hlavní přidané hodnoty patří bohaté zkušenosti napříč firmami různých velikostí, zaměření i manažerského stylu,“ doplňuje Stanislav Petříček ze společnosti TP Consulting. Dále pak nastiňuje interim manažera následovně: „Typický interim manažer je překvalifikovaný seniorní specialista s mnoha lety zkušeností a výbornou jazykovou výbavou, který může doslova naskočit do rozjetého vlaku a podle potřeby jej přibrzdit nebo naopak udržet i v plné rychlosti na kolejích.

V mnoha očích zaměstnanců by mohl být interim manažer hrozbou, nicméně i přesto, že je externí manažer zodpovědný za svá rozhodnutí a v souvislosti s nimi i za samotné výsledky, hrozbou pro zaměstnance a současné vedení firmy není. Zaměstnanci se nemusí obávat, že by jim podobný externista mohl vzít příležitost kupříkladu na povýšení. „Jeho motivací není stoupání po korporátním kariérním žebříčku, ale zajímavé výzvy a projekty,“ doplňuje Stanislav Petříček.

Budoucnost interim manažerů

Na čem závisí budoucnost interim manažerů? Jejich úspěch se odvíjí od získaných referencí, protože úspěšný manažer má na svém kontě spokojené klienty s dobrými výsledky. Které vlastnosti jsou tedy pro úspěšné interim manažery klíčové? „Emoční inteligence a soft skills, které vedou ke správnému vyhodnocení situace, adekvátnímu přístupu a vhodnému chování s ohledem i na firemní kulturu, by tak měly být součástí jeho portfolia profesních dovedností,“ říká Petříček.

Newsletter