Investhold žaluje CPI Radovana Vítka o 30 miliard korun

Společnost Investhold se sídlem na Marshallových ostrovech se 30. ledna 2018 obrátila na Městský soud v Brně s civilní žalobou o určení nároku, který uplatňuje vůči svému dlužníkovi, paní Miladě Malé, a přeneseně tak vůči skupině CPI PG ovládané podnikatelem Radovanem Vítkem. Serveru Roklen24 to sdělil mluvčí Investhold Jiří Reichl.

Investhold v letech 2008-2016  významně financoval aktivity Radovana Vítka a umožnil tak skupině CPI rychle získat pozici jedné z nejsilnějších evropských realitních společností. Prostředky byly poskytnuty paní Miladě Malé, matce Radovana Vítka, přičemž se jednalo o částku v celkovém objemu přesahujícím osm miliard Kč.

V důsledku neplnění a porušení uzavřených dohod ze strany Radovana Vítka přikročila společnost Investhold k vymáhání svých nároků. Přes veškerou snahu o smírné řešení se však nesetkala s očekávatelným férovým přístupem. Po vyčerpání všech mimosoudních možností je tak donucena soudně se domáhat sankcí vyplývajících z uzavřených smluv, které tvoří přílohu žaloby doručené Městskému soudu v Brně.

„Primárním cílem civilní žaloby je potvrdit nárok na odškodnění, který společnost Investhold vůči CPI PG uplatňuje. Pokuty by pak v krajním případě mohly převýšit částku 30 miliard Kč,“ říká Reichl, který dodává, že ať již toto řízení dopadne jakkoliv, je nesporné, že se zde schyluje ke komplikovanému právnímu sporu, v němž budou české soudy rozhodovat o právu na uplatnění historicky nejvyšší pokuty. Soud může navíc značně zkomplikovat pozici CPI PG v mezinárodním bankovním i auditorském prostředí.

Newsletter