Investice impaktového fondu Tilia Impact Ventures mají viditelné pozitivní dopady – český startup Datlab odhalil nejasnosti ve veřejných zakázkách

Impaktové investice fondu Tilia Impact Ventures ukazují své pozitivní dopady. Český technologický startup Datlab, který byl první investicí tohoto impaktového fondu, úspěšně pomáhá rozkrývat pochybně vedené veřejné zakázky. Svou činností ve spolupráci s projektem Rekonstrukce státu přispěl významnou měrou k odhalení kauzy dodávek pohonných hmot pro státem vlastněnou společnost ČEPRO od skupiny Agrofert. Podle Datlabu veřejnoprávní instituce veřejné zakázky zanedbávají, včasné odhalení nedostatků přitom může šetřit čas i veřejný rozpočet.

V posledních čtyřech letech plnila skupina Agrofert pro státem vlastněnou akciovou společnost ČEPRO zakázky v hodnotě kolem 5 miliard korun. Na tyto zakázky přitom ČEPRO nevypsalo žádná veřejná výběrová řízení, ačkoliv tak do roku 2017 činilo. Zákonodárci však v roce 2017 přijali zákon, podle kterého se subjekty vlastněné politiky nesmí účastnit veřejných zakázek. Od té doby nejsou smlouvy mezi firmami Agrofert a ČEPRO v registru smluv k nalezení. Na tuto kauzu, kterou již vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), upozornil právě datový startup Datlab, který se už od roku 2012 věnuje sběru informací o veřejných zakázkách a analýze jejich kvality a efektivity.

Kvalitní zadání může zkrátit trvání řízení i ušetřit peníze

Veřejné instituce právě díky Datlabu mohou odhalit nedostatky ve svých procesech a připravovat tak transparentní a efektivní výběrová řízení. Například pražský magistrát i díky kontrole Datlabu letos radikálně změnil nákupní postupy – bude častěji používat otevřené soutěže. Při jejich přípravě navíc úředníci používají databázi Datlab Tenderman, díky které oslovují širší paletu uchazečů a méně často chybují.

„Podle žebříčku Zindex.cz, který vypracováváme společně s naší sesterskou organizací Econlab, má drtivá většina úřadů značné rezervy např. v nedostatečné konkurenci, špatné volbě postupů a způsobů hodnocení. Existuje tedy obrovský prostor pro zvýšení kvality výběrových řízení a úspory v řádu desítek miliard ročně,“ vysvětluje zakladatel Datlabu Jiří Skuhrovec.

„V Datlabu toho ovšem umíme mnohem víc než rozkrývání pochybných zakázek. Naším hlavním záměrem je, aby veřejná výběrová řízení fungovala lépe. Základem je naše platforma Tenderman, která obsahuje databázi všech zadavatelů veřejných zakázek a veškeré zadávací dokumentace. Klientům pak také nabízíme kontrolu rizik jejich veřejných zakázek, od rychlé a bezplatné kontroly základních náležitostí až pro značně rozsáhlé analýzy veškerých veřejných zakázek,“ popisuje činnost Datlabu Skuhrovec. Mezi nejvýznamnější klienty Datlabu patří mimo jiné Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR či Policie ČR.

Datlab ilustruje užitečnost impaktových fondů

Datlab je ukázkou toho, k čemu může pomáhat model tzv. impaktového investování. Primárním cílem impaktových fondů není zisk, ale pozitivní dopad na řešení sociálních či environmentálních problémů. Generování zisku je pak vedlejším dlouhodobým cílem. Právě podle tohoto modelu vznikl jako první v Česku a střední Evropě impaktový investiční fond Tilia Impact Ventures, přičemž Datlab byl jednou z jeho prvních investic. Dalšími investicemi v portfoliu fondu je firma MIWA Technologies soustředící se na eliminaci jednorázových obalů, firma DOT Glasses vyrábějící cenově a geograficky dostupné dioptrické brýle a digitální tržiště průmyslového odpadu CYRKL.

Více o Datlabu

Datlab s.r.o je společnost zabývající se vytvářením a správou databází a datovou analytikou pro firmy, stát i neziskové organizace. Hlavním cílem Datlabu je posílit transparentnost, efektivitu a vyšší kvalitu v oblasti veřejných zakázek a prosazovat dobrou praxi v tomto odvětví. Na této společenské misi spolupracuje se svou neziskovou sesterskou organizací EconLab, díky níž vznikly mediálně známé výstupy, jako je například zindex.cz, VsechnyZakazky.cz. Za společností Datlab stojí zakladatel Jiří Skuhrovec, který je mimo jiné držitelem ocenění Ashoka Fellow.

Více o Tilia Impact Ventures

Tilia Impact Ventures je impaktový investiční fond, který jako první v Česku i střední Evropě stojí na pomezí světa filantropie a světa investic s cílem zasadit se o pozitivní změnu ve společnosti. Tilia spolupracuje výhradně s projekty, které mají měřitelný přínos pro společnost, a je jim oporou nejen po finanční stránce, ale zároveň i partnerem a poradcem v byznysových otázkách. Fond usiluje o hmatatelnou, systematickou změnu, která přispěje k tomu, že svět bude o něco lepším místem k životu.

Newsletter