Investice Skupiny ČEZ do dlouhodobého majetku rostly y/y o 29 procent 11,6 miliard Kč

Investice Skupiny ČEZ do dlouhodobého majetku rostly meziročně o 29 procent. Za první pololetí letošního roku tak dosáhly 11,6 miliardy korun.

Největší díl obnášely investice do distribučních sítí, kam putovalo 5,7 miliardy, z toho v České republice šlo o 4,4 miliardy. Cílem bylo posílit spolehlivost dodávky elektřiny i učinit další kroky k chytrým sítím a decentrální energetice budoucnosti.

Celkem 3,8 miliardy korun šlo do investic v tradiční energetice, kde se jednalo zejména o pořízení jaderného paliva, ekologizaci Elektrárny Mělník, posílení bezpečnosti dle požadavků nového atomového zákona nebo tepelný přivaděč z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic.

Newsletter