Investiční fond Arca Capital CEE vstupuje na pražskou burzu

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., ke dni 1.8.2019 dokončí proces vstupu na Burzu cenných papírů Praha, segment trhu pro fondy kvalifikovaných investorů, a stane se veřejně obchodovatelným investičním fondem kvalifikovaných investorů v objemu stávající emise akcií fondu v počtu 6.084 ks. Referenční kurz akcie fondu Arca Capital CEE (ISIN: CZ0008042900) bude stanoven na úrovni hodnoty vlastního kapitálu připadajícího na jednu akcii k datu 30.6.2019.

Investiční fond kvalifikovaných investorů Arca Capital CEE působí na trhu již 11 let a díky své unikátní strategii, know-how a znalosti investičního prostředí generuje každoročně svým akcionářům zisk ve výši až 15 %. Fond aktuálně spravuje aktiva ve výši téměř jedné miliardy korun.

„Umístění akcií Arca Capital CEE na pražskou burzu vnímám jako úspěšný krok, který přináší fondu zvýšení jeho prestiže. Veřejná obchodovatelnost umožní širšímu okruhu investorů účastnit se naší investiční strategie, kterou prostřednictvím fondu realizujeme. Je mi potěšením, že již 11 let každoročně zhodnocujeme finance našich klientů. Investiční strategie fondu je nastavena tak, aby našim investorům generovala stabilní výnosy, a to i přes výkyvy trhu,„ hodnotí vývoj fondu předseda dozorčí rady Arca Capital CEE, Pavol Krúpa.

Úspěšnou strategii fondu potvrzují jeho každoroční hospodářské výsledky. Hospodářské výsledky za loňský rok: Investiční fond kvalifikovaných investorů Arca Capital CEE dosáhl za účetní období roku 2018 zisku po zdanění ve výši 129 mil. Kč. Ve srovnání s účetním obdobím 2017 se jedná o zvýšení zisku téměř o 128 % (zdroj: výroční zpráva fondu za rok 2018).

Představenstvo a dozorčí rada investičního fondu připravuje na podzim letošního roku svolání další řádné valné hromady fondu, přičemž současně plánuje opakované zařazení návrhu na rozdělení zisku mezi akcionáře na pořad jednání řádné valné hromady.
Jistotu zhodnocení fondu přináší investice do pevných úročených nástrojů finančního trhu, které představují minimální riziko. Stabilní růstový potenciál fondu představují i private equity aktiva. Mezi taková aktiva fondu aktuálně patří například strategická investice v oblasti potravinářství – Ondrášovka Holding, a.s., holdingová společnost firem ONDRÁŠOVKA a.s. a Karlovarská Korunní s.r.o. (zdroj: webové stránky fondu). Nadstandardních výnosů v desítkách procent dosahuje fond investicemi do exkluzivních příležitostí na kapitálových trzích. Investujeme do akcií společností, jejichž hodnota je z určitého důvodu podhodnocená, a je zde potenciál výrazného budoucího zhodnocení. Díky unikátnímu know-how vlastní aktivitou iniciujeme nápravu společnosti k dosažení její reálné hodnoty. Příkladem takových projektů fondu je například úspěšná investice do akcií společnosti O2 Česká republika či Unipetrol (zdroj: výroční zpráva fondu za rok 2017 a 2018). V obou projektech bylo dosaženo zhodnocení fondu ve výši vyšších desítek procent. Regionální zaměření investic fondu je směřováno na oblast střední a východní Evropy a USA trhy.

Newsletter