Evropské i americké výnosy rostou. Dolar se proti euru drží v zisku mírně pod 1,1700 EURUSD. Koruna postupně smazala předchozí zisky a posunula se zpět nad hranici 25,40 za euro.

Investiční pobídky budou dostupnější nejen pro výrobce zdravotnických prostředků a ochranných pomůcek

Vláda schválila změny v podmínkách poskytování investičních pobídek. Snáze na ně dosáhnou výrobci zdravotnického zboží, ochranných pomůcek nebo ze sektoru farmacie. Jedná se o změnu nařízení vlády č. 221/2019 Sb., které je prováděcím právním předpisem k zákonu o investičních pobídkách. Vláda tak chce více podpořit soukromé, zejména domácí investice malých a středních podniků, ale nejen těch.

Situace s covid-19 má dopad na podnikatelské investiční záměry. „Nejistota ohledně budoucího vývoje vede k poklesu soukromých investic, ale právě investice jsou předpokladem dlouhodobého růstu. Navrhli jsme proto snížení limitů investic pro získání investiční pobídky a také více zacílenou podporu na oblasti, které se ukázaly v návaznosti na současnou krizi jako strategické,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Investiční pobídky budou tedy nově dostupné i pro výrazně menší investice. Limity se snižují pro všechny velikosti podniků, nejvíc však pro malé podnikatele. U nich bude k získání podpory stačit investice do majetku ve výši 10 milionů Kč u výrobních projektů, nebo 2,5 milionů Kč u projektů technologických center.

Změna nařízení vlády přinese také větší podporu těch investic, jejichž předmětem bude výroba strategických výrobků pro ochranu života a zdraví občanů. Jedná se o vybrané ochranné osobní pomůcky, zdravotnické prostředky a léčivé přípravky. Při zavedení nebo rozšíření výroby těchto výrobků na území České republiky budou moci investoři žádat o finanční příspěvek na investici ve výši až 10 % způsobilých nákladů a také se na ně budou vztahovat mírnější podmínky podpory.

„Touto rychlou novelou jsme v praxi naplno využili změnu zavedenou v minulém roce, která převedla kompetenci pro nastavení bližších podmínek podpory ze zákona do nařízení vlády. Přesně pro takové neočekávané změny v ekonomice, které způsobila epidemie koronaviru, byla tato zásadní změna systému zavedena,“ říká náměstek pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Nově přijaté změny se budou týkat pouze nových zájemců o investiční pobídku a očekává se, že začnou platit nejpozději od 1. ledna 2021. Jde o další naplňování Investiční strategie ČR 2019 – 2030 v části Chytré investice.

Newsletter