Euro po zhoršení německé podnikatelské nálady oslabilo zpět k dnešní otevírací ceně 1,1770 EURUSD. Od té se kurz opětovně odrazil do mírného zisku, zapůsobil i pokles 10letého výnosu amerického TIPS na historické minimum pod -1,12 %. Měny regionu drží ztráty, jediná koruna je smazala pod úroveň otevírací ceny kolem 25,65 za euro.

Jak by klesly ceny, pokud by evropské státy uvolnily regulaci služeb?

I když se obecně služby na vnitřním trhu Evropské unie (EU) regulují čím dál méně, mezi členskými státy a pravidly, která upravují služby v jednotlivých zemích, panují významné rozdíly. Vyplývá to z interní analýzy Evropské komise (EK). Ta rovněž říká, že pokud by se národní regulace služeb uvolnila byť jen o jeden bod podle škály Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), ceny v maloobchodu by se mohly snížit až o sedm procent. V tiskové zprávě to dnes uvedlo ministerstvo průmyslu.

Indikátor regulace trhu produktů (PMR – Product Market Regulation) definovaný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD – Organization for Economic Co-operation and Development) je standardizovaný indikátor, který na škále od 0 do 6 měří míru zatížení regulací služeb. Ta bývá jedním z pravidelných témat jednání Rady pro konkurenceschopnost, která jednou čtvrtletně jedná v Bruselu. Českou republiku v části jednající o vnitřně-tržních a průmyslových otázkách zastupuje ministr průmyslu a obchodu.     

„Z analýzy, jejíž výsledky Komise na jedné z posledních Rad pro konkurenceschopnost prezentovala, vyplynula významná možnost, jak snížit ceny v maloobchodu. Uvolněním regulace v oblasti služeb už o jeden bod dle škály OECD by většina cen zlevnila až o 7 %, u potravin až o 6,5 %,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner a dodává: “Ušetřené peníze by lidé mohli dál využít jinde, což by přispělo k hospodářskému růstu. Uvolnění regulace služeb by podle Evropské komise navíc zvýšilo produktivitu, v některých průmyslových odvětvích dokonce až o 20 %.“    

Služby jsou totiž neoddělitelně provázané s tradičními hospodářskými odvětvími, jako je zpracovatelský průmysl či maloobchod. V poslední době se stávají čím dál tím důležitější součástí ekonomiky.

„V různých státech Evropské unie platí různá místní regulace služeb, což má vliv zejména na malé a střední podniky. Protože tyto podniky nemají dostatek peněz, aby vyhodnotily rizika v každém jednotlivém státě, často na expanzi za hranice rezignují,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce zahraničního obchodu Vladimír Bärtl a dodává: „Pro firmy to samozřejmě znamená menší pole působnosti, pro občany pak menší nabídku cenově výhodnějších služeb.“  Regulace služeb v Evropské unii by se tak měla rozumně sjednotit a pružněji reagovat na aktuální potřeby trhu.

Newsletter