Dopoledne zveřejněný index cen výrobců za eurozónu (výsledek výrazně nad očekávání) euru pomáhá na silnější úrovně. Hlavní měnový pár se pohybuje pod hranicí 1,1350 EURUSD. Koruna se posunula do okolí 25,40 EURCZK. Zlotý pokračuje v prudkém posilování a na páru s eurem se posunul pod 4,60 EURPLN.

Jak se nám podařilo prosadit trasování na Slovensku

Skupina COVID19CZ, která vedle dalších aktivit v boji s koronavirem pomáhá trasovat lidi nakažené touto nemocí, dokázala nově své řešení spustit také na Slovensku. Cílem systému, který využívá pouze slovenský stát a zdravotníci, je zefektivnění trasovacích hovorů hygieniků tak, abychom identifikovali co nejdříve potencionálně ohrožené lidí, a zabránili tak šíření nemoci. Výhodou pro všechny bude dřívější uvolnění plošných zákazů, návrat lidí k běžným činnostem, a tím pádem i brzké nastartování ekonomiky.

Tým COVID19CZ začal v březnu pracovat na vytvoření inteligentní karantény, jejíž součástí je trasování nakažených pomocí vzpomínkové mapy. Tu využívají hygienické stanice, které aktivně kontaktují pozitivně testované. V případě, že pacient udělí souhlas, zanesou do vzpomínkové mapy data o jeho pohybu získaná od mobilních operátorů. Nakažený si tak během hovoru s hygienikem může projít svou historii a vzpomenout si, s kým přišel do kontaktu. Pacient si tak vybaví násobně více kontaktů. Pracovníkovi call centra tím pomůže identifikovat a následně i kontaktovat lidi, které potkal a kteří mohou být také nakažení.

Pilotní start systému na Slovensku proběhl v tomto týdnu. V České republice systém spustila již 20. března iniciativa COVID19CZ, jejíž součástí jsou mimo jiné firmy Keboola, CleverMaps a BOOTIQ. Právě tým BOOTIQ díky své pozici v obou zemích zařídil přemostění na Slovensko.

Jak to probíhalo?

Během krátké chvíle jsme se uvnitř BOOTIQ dokázali sladit a získat zelenou od vedení, přičemž koordinátorem projektu je provozní ředitel Boris Zovčák. Kooperace iniciativy COVID19CZ na Slovensku pak začala 17. března a do dvou dní jsme sestavili tým. Následně se nám podařilo navázat kontakt s Ústředním krizovým štábem SR, a to díky zapojení Gabriela Lachmanna, CEO slovenské pobočky BOOTIQ EEA. Díky jeho pozici ředitele organizace Slovensko.digital, která je vnímána jako velmi transparentní a silná opora státu při navrhování IT řešení, se nám podařilo velmi rychle rozjet spolupráci.

Následně se tým zastupující iniciativu COVID19CZ sešel 26. března na schůzce se zástupci Ministerstva zdravotnictví SR, Národního centra zdravotnických informací, Ústředního krizového štábu SR a Úřadu podpředsedy vlády SR pro investice a informatizaci, kde představil demo řešení pro Slovensko. Pár dní poté začala rovněž koordinace s operátory.

Aktivita českých IT firem se přesunula i na Slovensko

Aktivita českých technologických firem a IT nadšenců zaměřená na pomoc v boji s nákazou COVID-19 se díky přemostění BOOTIQ přesunula velmi rychle i na Slovensko. Hlavním cílem iniciativy COVID19CZ je nabídnout moderní technologie pro boj s virovou nákazou. Pomoc spočívá také v usnadnění komunikace, zpřístupnění potřebných informací a následném zpracování dat. Trasování je jedním z nejvýznamnějších projektů, který skupina zaštiťuje.

Díky spolupráci s partnery i rychlé reakci slovenské vlády se podařilo zrychleně protlačit řešení trasování a úpravu legislativy, stejně jako se to povedlo v České republice. Tým BOOTIQ řešení zároveň prezentoval i rakouskému krizovému štábu. Česká republika i Slovensko se tak řadí mezi země, které využívají technologie v boji s koronavirem.

Tomáš Vatrt, Business Development Manager BOOTIQ

Newsletter