Jaký je stav IT na ministerstvu práce a sociálních věcí?

Ministerstvo práce a sociálních věcí podepsalo v úterý 9. října 2018 dodatek ke smlouvě o zajištění služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací se společností OKsystém. Díky tomuto kroku byla prodloužena možnost uplatnit právo resortu na prodloužení doby poskytování služeb (tzv. opční právo) do 30. listopadu 2018.

Uplatněním opčního práva resort zajistí při zachování stávajících smluvních podmínek, tedy bez zvýšení nákladů, pokračování poskytování IT služeb, které jsou nezbytné pro výplatu nepojistných sociálních dávek a dávek v oblasti zaměstnanosti i po 31. prosinci 2018. To znamená, že nehrozí jakékoli ohrožení vyplácení dávek od nového roku, což MPSV považuje za zcela zásadní.

Před uplatněním opčního práva bude o stávající situaci a dalším postupu MPSV  informována Rada vlády pro informační společnost a následně bude materiál předložen rovněž na jednání vlády ČR.

I přes uplatnění opčního práva zůstává prioritou MPSV přechod na nově budované systémy podporující MPSV v oblasti zaměstnanosti a sociálních dávek, včetně přechodu na další podpůrné systémy (portálové řešení, společná datová základna). Opčního práva tak bude využito k zajištění podpory, provozu a rozvoje systému po nezbytnou dobu do spuštění nově budovaných systémů.

Newsletter