Karta dobré vůle opět podpořila dobročinné projekty

Podruhé v letošním roce rozdělovala Karta dobré vůle ČSOB Private Banking peněžní prostředky na zlepšení tíživé situace osob nebo podporu systémové změny směřující ke zlepšení konkrétního společenského jevu.

Navazujeme na úspěšnou spolupráci s našimi klienty v oblasti filantropie a v podzimním kole ČSOB Grantového programu Karty dobré vůle podpoříme částkou jeden milion korun celkem jedenáct dobročinných projektů.

Peněžní podporu od ČSOB na pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek nebo osobní asistenci pro děti a dospělé s hendikepem získají neziskové organizace: Hašle, z.s., Nadace Jedličkova ústavu, Help-in, o.p.s., K4 cyklo tým z.s. a Spolek Rodinné a mateřské centrum.

Další prostředky pomohou na cestě k soběstačnosti hendikepovaným osobám díky digitální knihově pro Nadační fond Mathilda nebo speciálnímu čtecímu zařízení pro osoby s těžkým zrakovým postižením, které bude k dispozici v Tyfloservisu, o.p.s..

„Příběhy osob, kterým je pomoc určena, jsou velice silné a je nesmírně těžké omezit jejich výběr tak, abychom se dokázali vejít do limitu udělovaného grantu. O to větší mám radost, že se mezi našimi klienty najdou tací, kteří neváhají nabídnout pomoc projektům, na něž se nedostalo v grantu. Klient, jenž si nepřeje být jmenován, se spontánně rozhodl uhradit sto tisíc korun na rehabilitační pobyty pro deset dětí s dětskou mozkovou obrnou. A to je pro nás inspirace a další výzva, na kterou chceme v budoucnu reagovat“, říká Martin Kosobud, ředitel ČSOB Private Banking.

Od května 2014 nabízí ČSOB Private Banking ve spolupráci s karetní asociací MasterCard svým klientům speciální debetní bezkontaktní platební Kartu dobré vůle, která umožňuje odvést z každé obchodní transakce volitelnou částku dle přání klienta ve prospěch dobré věci. Takto získané prostředky společně s těmi z grantového programu banky významně pomáhají osobám s hendikepem prožít kvalitnější život.

ČSOB dlouhodobě spolupracuje s neziskovým sektorem a snaží se přicházet s iniciativami, které na úrovni jednotlivce i společnosti přispívají k rozvoji filantropie, zlepšování a prohlubování sociálních vazeb a k ochraně životního prostředí

Newsletter