Kashkari (Fed): Bilanční politika Fedu zůstane agresivní a sazby zůstanou nízko, dokud nebude dosaženo nastavených cílů, k tomu, abychom začali přemýšlet o změnách politiky ovlivňujících bilanci Fedu, jsme se zdaleka nepřiblížili

Newsletter