Kaspersky objevila bezmála dvojnásobek zranitelností v průmyslových IT systémech

Podle reportu Kaspersky ICS CERT zaměřeného na hrozby zacílené na průmyslové řídicí systémy (ICS) se v roce 2019 vyšplhal počet nových zranitelností na 103. Množství nově objevených zranitelností se tak v porovnání s rokem 2018 bezmála zdvojnásobnilo (61). Aby se průmyslové společnosti mohly lépe chránit proti kybernetickým hrozbám, je nyní služba Kaspersky Threat Intelligence dostupná v rámci předplatného.

Jedním z možných způsobů, jak napadnout průmyslové automatizační systémy, je zneužít jednu z mnoha softwarových zranitelností. Ty, které našel specializovaný tým Kaspersky ICS CERT v roce 2019, se nacházejí v běžně používaných automatizačních softwarech, průmyslových řídicích softwarech a systémech internetu věcí (IoT). Problémy byly objeveny v nástrojích pro vzdálenou správu (34), SCADA (18), softwarech pro zálohování (10), IoT zařízeních, řešeních chytrých budov, PLCs a dalších průmyslových komponentech.

Úspěch reakce na tyto a další hrozby může záviset na tom, jak dobrý o nich mají bezpečnostní týmy operačních technologií (OT) povědomí. Proto jsou v nové službě Kaspersky ICS Threat Intelligence Reporting k dispozici informace o současných hrozbách a útocích a zároveň i detaily o nejzranitelnějších prvcích OT a průmyslových řídicích systémů.

Tato služba sjednocuje přístup k novým i dřívějším reportům, nabízí rozšířenou verzi s analýzami nových pokročilých hrozeb, celkový pohled na kyberbezpečnost v průmyslu a jedinečný přehled o hrozbách v konkrétních regionech a odvětvích. Analýza poskytuje informace o metodách útoků a škodlivých nástrojích včetně exploitů a použitého malwaru. Díky nim budou moci kyberbezpečnostní týmy provést hodnocení ochrany firemních průmyslových systémů, lépe identifikovat škodlivou aktivitu a atribuci.

Bezpečnostní týmy starající se o OT mají navíc přístup k detailním radám o dříve objevených zranitelnostech. Na rozdíl od veřejně dostupných zdrojů shromažďuje služba Kaspersky všechny dostupné informace o zranitelnostech a poskytuje ucelený akční manuál. To usnadňuje vyhodnocení zranitelnosti ze strany zákazníka, čímž jim pomáhá zavést odpovídající opatření, pokud nejsou dostupné bezpečnostní záplaty, nebo není možná jejich instalace.

Reporty jsou dostupné jak v textovém formátu, tak zároveň zahrnují i technické artefakty, jako jsou indikátory napadení (IoCs), dostupné v průmyslových formátech (OpenIOC, STIX, YARA a SNORT pravidla) – což zákazníkům umožňuje jejich integraci do svých bezpečnostních řešení.

Další zajímavá zjištění reportu:

  • V roce 2019 byly škodlivé objekty zablokovány na 46,4 % ICS počítačích po celém světě.
  • Mezi nejpostiženější průmyslová odvětví patřily: automatizace budov (38 %), automobilový průmysl (37,6 %), energetika (36, 6 %), ropa a plyn (36,3 %), inženýrství a integrace ICS (32,7 %).
  • V porovnání s rokem 2018 nedošlo k žádné změně mezi prvními pěti státy s nejvyšším podílem napadených ICS počítačů – Vietnam (65,5 %), Alžírsko (64,6 %), Tunisko (58,8 %), Maroko (56,6 %) a Egypt (55,3 %).
  • Nejčastějším zdrojem hrozeb je ve všech regionech internet. V severní (6,8 %) a západní Evropě (10 %) se podíl této hrozby snížil, zatímco ve východní Evropě stoupl (17,2 %).
  • Na 33 z celkových 103 nově objevených zranitelností nebyly doposud vydány bezpečnostní záplaty
  • Pokud by došlo ke zneužití těchto zranitelností, 30,1 % z nich by vedlo ke vzdálenému spuštění kódu a 14,6 % k DoS. Zneužití 13,6 % z nich by pak vedlo k elevaci oprávnění nebo únosu spojení.

Více informací se o ICS reportu a o nové službě dozvíte na tomto odkazu.

Newsletter