Kaspersky: Základní opatření, která minimalizují rizika spojená s prací z domova

Vlády spolu s firmami a organizacemi po celém světě čím dál častěji vyzývají zaměstnance, aby zůstali pracovat z domova. Jde o jedno z preventivních opatření pro zpomalení šíření nového koronaviru. Je proto velmi pravděpodobné, že v případech, kdy je to možné umožní firmy svým zaměstnancům ve větším rozsahu pracovat z domova. Proto je nyní pravý čas na to, aby organizace prověřily zabezpečení vzdáleného přístupu k firemním systémům. Tím, že se firemní zařízení dostanou mimo firemní síť a připojí se k neznámým WiFi sítím, se rozšiřuje okruh možných hrozeb. Odborníci z Kaspersky proto doporučují několik základních opatření, která minimalizují rizika spojená s prací z domova:

Poskytněte zaměstnancům VPN síť, díky níž se bezpečně připojí k firemní síti.

Všechna firemní zařízení – včetně mobilů a notebooků – by měla být chráněna patřičným bezpečnostním softwarem (například by mělo být možné na dálku vymazat ze zařízení data, pokud se ztratí nebo je ukradeno). Na těchto zařízeních by měla být také oddělena osobní a pracovní data, nebo zakázána instalace určitých aplikací.

Pravidelně aktualizujte operační systém a nainstalované aplikace.

Omezte přístupová práva lidí, kteří se připojují do podnikové sítě.

Zaměstnanci by měli být pravidelně školeni v oblasti bezpečnosti na internetu.

„Doporučujeme firmám, aby byly ostražité a nabádaly své zaměstnance pracující z domova k opatrnosti. Měly by s nimi probrat veškerá úskalí, a především zajistit maximální ochranu. Kromě rizik spojených se vzdáleným přístupem do firemní sítě se ještě objevují pokusy hackerů zneužít situace okolo koronaviru k šíření nebezpečných souborů spojených s tímto tématem. Proto jsou přísná bezpečnostní opatření na místě,“ komentuje David Emm, bezpečnostní odborník ze společnosti Kaspersky.

Newsletter