Kauza lithium v ČR: Zaorálek, Brabec a Andrej Babiš. Co řekli?

Těžba lithia v Krušných Horách vyvolala předvolební přestřelku mezi ČSSD a ANO. Na výroky Andreje Babiše reagoval Lubomír Zaorálek a na něj následně ministr životního prostředí Richard Brabec. Memorandum o porozumění o těžbě lithia na Cínovci, které v pondělí podepsal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) s australskou firmou European Metals Holdings (EMH). Předseda hnutí ANO Andrej Babiš to označil za krádež za bílého dne. Server Roklen24 přináší reakce v nekrácené podobě:

Stanovisko volebního lídra ČSSD Lubomíra Zaorálka k výrokům  šéfa hnutí ANO Andreje Babiše k těžbě lithia v ČR:

„Postup MPO pod vedením ministra Havlíčka není žádným lupem za bílého dne. Je to naopak maximální snaha o to, aby těžba a zpracování lithia byly pod maximální kontrolou státu. Chtěl bych vyzvat pana Babiše, aby si před každým svým prohlášením nejdřív zjistil, o čem mluví. Andrej Babiš se totiž vůbec nenamáhal ověřit si základní fakta. Zřejmě se už dva týdny před volbami neštítí vůbec ničeho.
Kdyby si dal trochu námahy, zjistil by, že australským těžařům dal povolení k průzkumu lithia ministr za ODS již v roce 2010. Toto povolení bylo v tichosti prodlouženo v lednu 2017 ministrem životního prostředí za ANO Richardem Brabcem. Pan Babiš by si proto měl hlavně ujasnit, co dělají jeho vlastní ministři. Měl by vědět, že odpovědnost za prodloužení a potvrzení dělat v ČR průzkum těžby lithia učinil jeho ministr.
On měl jako ministr financí mnoho času na to, aby se tím zabýval a mohl do toho vstoupit, nebo se o tom mohl se svým ministrem pobavit, pokud mu to vadilo. Dnes křičí ve chvíli, kdy ministr za ČSSD udělal to jediné, co mu zbývalo. Tedy dohodnout se s australskými těžaři, že pokud se vůbec bude lithium těžit, tak se bude zpracovávat v ČR a že bude možné, aby do toho vstoupil český stát – ať už společným podnikem, kapitálově či jinak.
MPO pod vedením ministra Havlíčka se dlouhodobě snaží o to, aby měl český stát nad těžbou nerostného bohatství co největší kontrolu. Pokud by si pan Babiš dal trochu práce, tak by věděl, že MPO na příští vládě předkládá materiál, ve kterém se zabývá právě tím, abychom rozšiřovali a posilovali možnosti státu mít kontrolu nad nerostným bohatstvím, nikoliv jen nad lithiem. Na celé řadě kroků MPO se dá doložit, že toto je trend a toto je to, co sociální demokracie dlouhodobě prosazuje. Týká se to těžby dřeva, hospodaření s vodou, týká se to nerostného bohatství, týká se to i uhlí, kde jsme zvýšili poplatky, které musí těžaři platit za každou vytěženou tunu.“

Reakce ministra životního prostředí ministra Richarda Brabce (ANO): 

Ministerstvo životního prostředí zásadně odmítá nesmyslné a nespravedlivé nařčení ze strany ministra Zaorálka v reakci na kritiku uzavření memoranda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a australskou firmou European Metals Holding.
Především není pravda, že ministr životního prostředí prodloužil „v tichosti australským těžařům průzkumnou licenci k těžbě lithia,“ jak tvrdí ministr Zaorálek.  
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ve správním řízení, do kterého mimo jiné ministr nemá vůbec právo zasahovat, prodloužilo průzkumné území české firmě GEOMET s.r.o. A příslušný odbor výkonu státní správy, který o tom rozhodl, tak učinil zcela podle mnoho let platného geologického zákona a nemohl ani jinak. MŽP totiž dle tohoto zákona nemá právo provádět selekci žadatele o stanovení či prodloužení průzkumného území podle jiných než zákonem určených podmínek, např. podle národnosti, státní příslušnosti či vlastnictví firmy.
MŽP svá rozhodnutí o stanovení či prodloužení průzkumných území vydává vždy v souladu se stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) z hlediska neexistence rozporu se státní surovinovou politikou (viz dokument v příloze), tedy v souladu s jejím zněním.  MPO potvrdilo soulad se státní surovinovou politikou a se záměrem souhlasilo. Bez toho by MŽP takové rozhodnutí nemohlo nikdy vydat.
Zásadním dokumentem, který stanovuje strategii státu, pokud jde o těžbu všech nerostných surovin, včetně lithia, je státní surovinová politika, která spadá do kompetence MPO. V této politice je lithium hodnoceno jako nedostatečně prozkoumaná surovina s prioritním zájmem o její další průzkum.  
A bylo to právě MŽP, které letos v létě do návrhu surovinové politiky státu předložené vládě ze strany MPO požadovalo a následně i prosadilo doplnění zásadního zvýšení ochrany zájmů státu v oblasti průzkumu a dobývání strategických surovin, včetně lithia.  
A konečně, MŽP odmítlo výzvu MPO spolupodepsat memorandum připravené mezi MPO a australskou firmou European Metals Holding, protože se jeho přípravy nijak nezúčastnilo a ani nevidělo k jeho uzavření důvod.
Považujeme tedy za skandální hledat viníka za kritiku podpisu výše uvedeného memoranda na straně MŽP. Tento resort totiž postupuje zcela v souladu s platnými zákony této země a navíc velmi aktivně bojuje za zájmy státu v oblasti, kde má kompetence především jiný rezort, tedy MPO. To lze snadno prokázat z průběhu projednávání státní surovinové politiky.

Newsletter