KKCG informaci o situaci společnosti Vítkovice nedostalo

Valná hromada strojírenské společnosti Vítkovice na dnešním jednání odmítla akcionářům sdělit informace o ekonomické stabilitě firmy a jejich dceřiných společností. Opakované žádosti ze strany minoritního vlastníka KKCG Industry představenstvo ústy zvoleného předsedy valné hromady označilo za nezákonné. Zástupce KKCG proti tomuto postupu podal protest. Jiní akcionáři uvedli, že skupina tímto postupem může vyvolat paniku.

„Je nutné zhodnotit a klást si otázku, jaké je odpovědnost osob za tento stav. Kladu si otázky, zda to je přehlížení akcionářů či je za tím něco mnohem závažnějšího,“ uvedl během jednání zástupce KKCG. I další minoritní akcionáři neodcházeli ze zasedání spokojeni. „Když nebudou poskytnuty informace o skupině, bude to mít negativní dopad. Každý soudný člověk si z toho vyvodí informaci, že problémy jsou velké. Takový postup vyděsí věřitele i zaměstnance,“ řekl minoritní akcionář Aleš Herma.

Valnou hromadu nechali zástupci KKCG svolat ve snaze získat informace o stavu holdingu, jehož tři firmy z 30 jsou nyní v úpadku. To ale představenstvo označilo za nemožné. „Kvalifikovaný akcionář nemá právo svolat valnou hromadu pouze za účelem zjištění informací o společnosti a jejich projednání,“ uvedl předseda hromady Marek Gocman.

Zástupce KKCG se v té souvislosti také dotazoval, proč představenstvo valnou hromadu vůbec svolávalo, když odmítlo informace podat. Mluvčí Vítkovic to vysvětlila právní opatrností. „Pokud bychom ji nesvolali, byl by komentář menšinového vlastníka stejně podrážděný jako nyní, když jsme ji svolali s tímto průběhem,“ řekla.

Odmítla i tvrzení některých akcionářů, že firma neposkytuje okolí a akcionářům informace. „Společnost jedná jak s bankami, tak se zaměstnanci. Informace o vývoji společnosti a situaci ve vztahu k obchodním partnerům, bankovním institucím i vlastním zaměstnancům poskytuje řadou jiných kanálů, které má k dispozici,“ řekla.

Strojírenská skupina Vítkovice má přes 30 firem se zhruba 8000 zaměstnanci, loni měla obrat zhruba 14 miliard korun a konsolidovaný zisk 479 milionů korun. Letos se však některé její společnosti dostaly do problémů a tři firmy, Vítkovice Power Engineering, Vítkovice Envi a Vítkovice Gearworks, skončily v úpadku. Hlavním vlastníkem skupiny je Jan Světlík.

Newsletter