Klienti CK by měli být od poloviny příštího roku ještě více chráněni

Klienti cestovních kanceláří by měli být od poloviny příštího roku ještě více chráněni. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová předložila Vládě ČR novelu zákona, díky které bude do českého právního řádu převzata směrnice EU o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách.

„Novela ovlivňuje život občanů ČR v souvislosti s nákupem jejich dovolené. Návrh upravuje ochranu zákazníka při nákupu zájezdu a nově zavádí ochranu zákazníka i při nákupu tzv. spojených cestovních služeb. Finanční prostředky vynakládané domácnostmi v souvislosti s nákupem dovolené jsou nemalé a význam dovolené v životě každého z nás je neoddiskutovatelný. Proto je správné, že právo chrání zákazníky v těchto záležitostech. Díky nové právní úpravě bude mít zákazník jistotu, že před zakoupením zájezdu nebo spojených cestovních služeb obdrží přesné informace o nakupovaných službách, ale i o právní povaze služeb, které nakupuje,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Kromě toho přijetí novely umožní prodej zájezdů a spojených cestovních služeb přeshraničně za srovnatelných podmínek, které platí pro podnikatele v ostatních členských státech EU, což přivítají jak spotřebitelé, tak i podnikatelé. Tím dojde zároveň k podpoře a zvýšení konkurenceschopnosti podniků v EU. Další výhodou budou i jasná pravidla o pomoci v nesnázích. Ochrana pro případ úpadku cestovní kanceláře se za určitých podmínek bude vztahovat i na zákazníky, kteří zakoupí spojené cestovní služby. Nová právní úprava by měla být účinná od 1. července 2018.

Výhodou budou i nová pravidla týkající se uznávání ochrany pro případ úpadku cestovní kanceláře z jednoho členského státu ve druhém členském státě. Díky zpřesnění klíčových pojmů, jako jsou např. zájezd, cestovní služba, prodejní místo, a rovněž zpřesnění právní úpravy, se zvýší právní jistota všech, kterým je norma určena (tj. jak zákazníkům, tak i podnikatelům). 

Newsletter