Komentář ČBA k dnešnímu rozhodnutí Senátu o chráněném účtu

„Senát právě rozhodl o tom, že Poslanecké sněmovně vrátí návrh právní úpravy chráněného účtu. Současně podpořil pozměňovací návrh senátorky Hubáčkové, který je pro efektivní fungování chráněného účtu naprosto klíčový, protože upravuje původní sněmovní verzi tak, aby se chráněný účet v praxi vůbec mohl uplatnit a aby podle něj banky byly schopné postupovat. Česká bankovní asociace tento pozměňovací návrh podporovala a já bych si velmi přál, aby jej při opětovném hlasování podpořili i poslanci a poslankyně a umožnili tak uvedení chráněného účtu v život.“

Filip Hanzlík, hlavní právník a náměstek výkonného ředitele ČBA

Newsletter