Komentář České bankovní asociace k bankovní statistice za březen 2020

ČNB vydala březnovou bankovní statistiku, na kterou pochopitelně všichni čekali napjatěji než obvykle. Především proto, zda v ní již jsou zachyceny dopady vyhlášeného stavu nouze a dalších proti coronaviru na kvalitu úvěrových portfolií. Ukázalo se však, že na propsání negativního vývoje do statistik je ještě příliš brzo.

Objem bankovních úvěrů rezidentům ke konci března 2020 dosáhl 6,162 bilionu korun a proti předchozímu měsíci tak podle statistik České národní banky vzrostl o dvacet sedm miliard korun.

Domácnosti dluží celkem 1,768 bilionu korun, s nepatrným měsíčním nárůstem o 7 miliard korun. Stále jasně dominují s podílem téměř 76 % úvěry na bydlení, jež dosáhly 1,349 bilionu Kč. Jejich celkový objem se tak meziměsíčně zvýšil o 0,5 %. V případě domácností podíl úvěrů v selhání dosud zůstává na 1,7 %, ale objem hypoték s odkladem splátek na žádost klientů postižených koronavirovou krizí bude velmi rychle stoupat s tím, že část odkladů již poskytly banky z vlastní iniciativy, a o část žádají dlužníci na základě nedávno přijatého zákona. Do statistik se promítnou případné nesplácené hypotéky až po uplynutí lhůty, na níž jsou odklady poskytnuty, pokud následně dlužníci nebudou jejich obsluhu v případě ztráty zaměstnání zvládat.

Totéž lze říct i v případě úvěrů v Česku působícím nefinančním podnikům, které oproti únoru stouply o 40 miliard na 1,164 bilionu korun, přičemž procento úvěrů v selhání je stále na hranici 3,1 %. Podíl dlouhodobých úvěrů, používaných pro financování podnikových investic, je 56 %. Nyní bude kritické, aby se úvěrování podniků nezastavilo, aby jejich objem nezačal rychle klesat. Velmi bude záležet na tom, jak se do objemu financování podnikové sféry promítnou připravované velké programy provozních úvěrů, garantovaných ČMZRB a EGAP. O jejich účinnosti se však z bankovní statistiky dozvíme nejdříve koncem června, což je v dnešní situaci beznadějně pozdě. Proto také ČBA ve spolupráci s ČNB, bankami, ručiteli (ČMZRB a EGAP) a vládními úřady připravuje monitorovací systém, který by zachytil vývoj nejvýše s týdenním zpožděním, a umožnil na situaci všem zúčastněným rychle reagovat.

O České bankovní asociaci
Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících v oblasti peněžnictví. V současné době sdružuje 39 členů. Rolí asociace je především zastupovat a prosazovat společné zájmy členů, prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů v bankovnictví a na vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou Evropské unie a vyvíjet aktivitu v informativní a školící oblasti. ČBA je členem Evropské bankovní federace a EMMI.

Newsletter