Komentář České bankovní asociace k vývoji hypotečního trhu za březen

Jak se dalo čekat, v březnu došlo k propadu hypotečního trhu ve srovnání s lednem a únorem letošního roku. A také ve srovnání s loňským rokem. Propad v objemech oproti únoru je o 26 %. V kusech o 22 %. K tomu je zapotřebí dodat, že první 2 týdny v březnu běžely obchody jako po másle a vypadalo to na rekordní měsíc. Z toho se dá snadno usuzovat, že ten skutečný propad teprve přijde v dubnu a v květnu. Soudě podle března by tento propad měl být oproti únoru letošního roku o 50 %.

To povede banky k zostřenému boji o klienty. Za březen se sice podle Fincentrum Hypoindexu průměrná úroková sazba zvedla z 2,42 na 2,45 % p.a. Ale banky se bezpochyby budou snažit získat klienty nižší úrokovou sazbou. Což už ostatně několik menších bank udělalo.

Velcí hráči ovšem vyčkávají. Očekávají totiž zhoršení svého úvěrového portfolia a zhoršenou situaci některých žadatelů o úvěr. To je bude nutit k tomu, aby zvedli svoje rizikové marže. A tím pádem i svoje úrokové sazby. Existuje přímá úměra mezi nezaměstnaností a kvalitou úvěrů. Čím větší nezaměstnanost, tím více úvěrů je po splatnosti. Dosud jsme byli ve splácení úvěrů velmi disciplinovaní a patřili jsme mezi šampióny Evropy. To budeme i nadále. Ale ke zvýšení počtu úvěrů v prodlení rozhodně dojde. Pomůže tady moratorium na odklady. Ale ani to nezachrání některé dlužníky od problémů se splácením.

ČNB rozvolnila svoje limity na hypoteční úvěry. Zejména zvedla LTV z 80 na 90 %. To bezpochyby pomůže. Především lidem, kteří si kupují svůj byt na bydlení. Z trhu vypadla poptávka po investičním bytech ze strany Airbnb i zahraničních investorů. To se projeví i na poptávce po hypotečních úvěrech.

Shrnuto: čekají nás dramatické měsíce v dubnu a květnu z hlediska poptávky. To je a bude způsobeno především nejistotou. Totéž se týká i strany nabídky, tj. zda a jak hýbat se sazbami. Výsledkem bude propad trhu o polovinu, zejména v objemech. O tom svědčí i po dlouhé době nižší průměrná výše hypotéky, která klesla na 2,5 mil. Kč. V úrokových sazbách dojde k zamrznutí trhu. S možnou tendencí k poklesu u některých hráčů na trhu ve snaze získat alespoň nějaké obchody.

V červnu, ale spíš až v červenci, by měla a mohla nejistota kupujících začít pomíjet s tím, jak se budou lidi vracet k „normální“ práci a bude fungovat chytrá karanténa. Tam by se měl trh odrazit od dna.

(*Autor vycházel z dat Fincentrum hypoindex březen 2020 dostupných zde: http://www.hypoindex.cz/).

Newsletter