Dolar globálně oslabuje, což podporuje zejména procyklické měny. Slabé zelené bankovky působí na silnější euro. To přeneseně ovlivnilo měny regionu střední a východní Evropy. Koruna zpevnila k 27,10 za euro, poté však ranní zisky odevzdala.

Komentář ČNB k výsledku lednové inflace

Podle dnes zveřejněných údajů v lednu zpomalil meziroční růst cenové hladiny na 2,2 %. Inflace se tak posunula blíže ke dvouprocentnímu cíli ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v lednu meziročně zvýšily o 2,1 %.

Inflace byla v lednu lehce pod prognózou ČNB. To bylo způsobeno výhradně nižší než prognózovanou jádrovou inflací. Opačným směrem, i když v malé míře, se odchýlily ostatní složky inflace. Ceny potravin a regulované ceny meziročně rostly rychleji, než očekávala prognóza. Ceny pohonných hmot poklesly, avšak o něco méně oproti predikci. Primární dopady změn nepřímých daní v lednu zcela odpovídaly prognóze.

Zveřejněná data potvrzují – i přes uvedené drobné odchylky – vyznění stávající prognózy ČNB. Podle ní inflace setrvá v roce 2018 nad 2% cílem, na začátku horizontu měnové politiky se k němu vrátí. Celkové inflační tlaky zůstávají silné, přičemž odrážejí především zrychlující mzdovou dynamiku v podmínkách robustního růstu domácí ekonomiky. Dynamika domácích nákladů se ještě krátkodobě zvýší v návaznosti na napjatou situaci na trhu práce. Následně se domácí nákladové tlaky s přispěním stabilizačního působení měnové politiky zmírní. Stále však budou převažovat nad protiinflačním působením dovozních cen, které bude v letošním roce odrážet zejména posilující kurz koruny. Zároveň již plně odezní jednorázové vlivy zvyšující inflaci v minulém roce. Na horizontu měnové politiky, tedy v první polovině roku 2019, se inflace bude pohybovat těsně pod 2% cílem ČNB.

Tomáš Holub, ředitel sekce měnové
 

Newsletter