Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v lednu 2019

Podle dnes zveřejněných údajů zrychlil v lednu 2019 meziroční růst cenové hladiny na 2,5 %. Inflace tak vzrostla do horní poloviny tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v letošním lednu meziročně zvýšily o 2,4 %.

Inflace byla v lednu o 0,5 procentního bodu nad prognózou ČNB. Důvodem této odchylky byly především vyšší jádrová inflace a dřívější zrychlení růstu cen potravin, než předpovídala prognóza. Také meziroční růst cen pohonných hmot byl v lednu nad prognózou, byť jen mírně. V souladu s prognózou v lednu znatelně zrychlil růst regulovaných cen. Také primární dopady změn nepřímých daní odpovídaly prognóze.

Zveřejněná data představují proinflační riziko aktuální prognózy ČNB. Podle ní zůstávají celkové inflační tlaky silné především v souvislosti s výraznou mzdovou dynamikou a pokračujícím růstem domácí ekonomiky. Tyto faktory se projevují především ve vývoji jádrové inflace. Naopak proinflační působení dovozních cen slábne. Podle prognózy zůstane v první polovině letošního roku inflace dočasně v horní polovině tolerančního pásma cíle ČNB. K tomu přispěje jádrová inflace a zrychlení růstu cen potravin a regulovaných cen. V dalším období se však celkové inflační tlaky zmírní a cenový růst zpomalí. V tom se nejprve projeví zesilující pokles dovozních cen, který bude odrážet obnovené posilování kurzu koruny a pokles zahraniční inflace. Také domácí inflační tlaky začnou pozvolna slábnout, a to v důsledku postupně se snižující dynamiky mezd. To povede ke stabilizaci inflace v těsné blízkosti 2% cíle ČNB.

Petr Král, ředitel sekce měnové ČNB

Newsletter