Komentář ČNB: Odchylka inflace od prognózy se v březnu dále prohloubila

Podle dnes zveřejněných údajů dosáhl v březnu meziroční růst cenové hladiny hodnoty 1,7 %. Inflace se tak druhý měsíc po sobě nachází mírně pod dvouprocentním cílem ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v březnu meziročně zvýšily o 1,6 %.

Inflace byla v březnu o 0,6 procentního bodu pod prognózou ČNB. To bylo – podobně jako v únoru – zapříčiněno souběhem odchylek skutečnosti od predikce směrem dolů u všech složek spotřebitelského koše (s výjimkou dopadů změn nepřímých daní). Nižší než očekávaný byl především meziroční růst cen potravin, který se na celkové odchylce inflace od prognózy podílel téměř ze dvou třetin. Také jádrová inflace v březnu poněkud zaostala za očekáváním ČNB a totéž platí i pro meziroční růst regulovaných cen. Ceny pohonných hmot pak setrvaly v mírném meziročním poklesu, zatímco ČNB předvídala jejich lehké zvýšení. Primární dopady změn nepřímých daní v březnu odpovídaly prognóze.

Zveřejněná data zůstávají nejvýznamnějším protiinflačním rizikem stávající prognózy ČNB. Podle této prognózy měla inflace setrvat v roce 2018 nad 2% cílem a vrátit se k němu až na začátku horizontu měnové politiky. Celkové fundamentální inflační tlaky nicméně zůstávají silné, přičemž odrážejí především zrychlující mzdovou dynamiku v podmínkách robustního hospodářského růstu. Dynamika domácích nákladů se ještě krátkodobě zvýší v návaznosti na napjatou situaci na trhu práce. Následně se domácí nákladové tlaky s přispěním stabilizačního působení měnové politiky zmírní. Stále však budou převažovat nad protiinflačním působením dovozních cen, které v letošním roce odrážejí zejména posilující kurz koruny. Zároveň již plně odezněly jednorázové vlivy, které zvyšovaly inflaci v minulém roce. Na horizontu měnové politiky, tedy v první polovině roku 2019, se inflace bude pohybovat těsně pod 2% cílem ČNB.

Tomáš Holub, ředitel sekce měnové

Newsletter