Komentář k výsledkům Monety: Dobrá provozní výkonnost a vylepšený výhled managementu

MONETA Money bank dodala výsledky hospodaření za Q3 19 nad očekáváním trhu. Moneta překonala trh jak v úvěrové, tak i depozitní aktivitě díky získání nové klientely a marketingové kampani. Posílila svoji kapitálovou vybavenost a management revidoval nahoru svůj výhled na celkovou ziskovost.

Fakta a události: (1) Moneta opět výrazně předčila růstem svého úvěrového portfolia celý trh, když celkové úvěry vzrostly o 11,3 %, zatímco v případě trhu se jednalo o 4,1 %. Důvodem byl především nárůst retailového portfolia (+19,9 % vs. trh +7.1%). (2) Moneta překonala trh i na straně depozit. Jejich objem vzrostl bance o 21,5 % y/y, zatímco celý trh přidal 13,3 %. Důvodem byla agresivní marketingová kampaň na spořící účty, která ale rovněž vedla k nárůstu nákladů na financování. Jejich výše by se však měla ve Q4 19 a Q1 20 snížit. (3) Čistý úrokový výnos vzrostl o 8,1 % na 2,0 mld. CZK. Čistá úroková marže klesla na 3,7 % z 3,9 % ve Q2 19, respektive 4,1 % ve Q3 18. To bylo ovlivněno zejména zdravějším a kvalitnějším úvěrovým portfoliem, robustním nárůstem úvěrů a vyššími náklady na depozita. Ve Q4 19 bude Moneta čelit dalšímu tlaku na její pokles. V příštím roce by se však měla marže dle managementu stabilizovat v rozmezí 3,7 až 3,9 %, což je v souladu s naším očekáváním. (4) Čistý výnos z poplatků zaznamenal robustní nárůst o 12 % na 499 mil. CZK, což výrazně překonalo naše očekávání. Propady poplatků za vedení depozitních a úvěrových účtů a sankčních poplatků se daří bance více jak kompenzovat rostoucími výnosy z poplatků za zprostředkování pojištění, z prodeje a správy investičních fondů a uskutečněných transakcí. Monetě se zároveň daří snižovat výši placených poplatků. (5) Provozní náklady ve Q3 19 meziročně v souladu s naším odhadem vzrostly o 6,1 %. Důvodem byly především odpisy a amortizace dlouhodobého majetku, které vedle investic do IT a digitalizace vzrostly vlivem nového účetního standardu IFRS 16. Personální a administrativní náklady se snížily. (6) Zisk před opravnými položkami k úvěrům dosáhl 1,48 mld. CZK (-10,6 % y/y), čistý zisk činil 1,06 mld. CZK (-14,8 % y/y). Důvodem propadu je prodej nevýkonných pohledávek v loňském třetím kvartále, který měl pozitivní dopad do hospodaření banky zhruba 300 mil. CZK.

Výhled managementu: Na základě oznámených výsledků management zvýšil svůj celoroční výhled. Nově očekává celkové provozní výnosy v minimální výši 10,4 mld. CZK (předtím ≥ 10,3 mld. CZK) a minimální čistý zisk 4 mld. CZK (předtím ≥ 3,7 mld. CZK). S tím souvisí i nižší očekávané náklady na riziko (30 až 40 bb oproti předchozím 45 až 55 bb). ROTE by měla dosáhnout ≥ 16,5 % (předtím ≥ 15,5 %).

Kapitálová pozice a dividendová politika: Kapitálová pozice banky zůstává velmi silná. Díky zářijové emisi podřízeného T2 dluhu v objemu 2 mld. CZK Moneta zvýšila svoji kapitálovou přiměřenost na 18,1 %. Management upravil svůj střednědobý kapitálový cíl na 15,9 %, který v sobě zahrnuje i manažerskou rezervu 100 bb. Kapitálový požadavek postupně poroste ze současných 14,6 % na 14,9 % v polovině příštího roku kvůli vyšší proticyklické rezervě stanovené centrální bankou (celkem nárůst o 50 bb). Na druhou stranu ale centrální banka snížila bance SREP kapitálový požadavek o 20 bb s platností od 1. ledna 2020.

Valná hromada: Představenstvo Monety svolalo na 26. listopadu 2019 valnou hromadu. Navrhuje výplatu mezitímní dividendy z letošního čistého zisku ve výši 3,30 CZK na akcii. Kromě toho chce management spustit program zpětného odkupu akcií. Moneta by mohla odkoupit až 11 mil. vlastních akcií (2,15 % všech akcií) při maximální ceně 90 CZK za kus. Se spuštěním programu zpětného odkupu souvisí i návrh managementu navýšit základní kapitál na 10,22 mld. CZK ze současných 511 mil. CZK, a to z emisního ážia a nerozděleného zisku minulých let. Nominální hodnota akcie se zvýší ze současné 1 CZK na 20 CZK. Počet akcií zůstane tedy beze změny.

Potenciální dopad na cílovou cenu a doporučení: Zveřejněná čísla byla nepatrně lepší než naše očekávání. Stejně tak revidovaný výhled managementu pro čistý zisk je mírně vyšší (náš odhad 3,95 mld. CZK). Rozdíly ale nejsou nijak významné. Stále považujeme aktuální cenu akcií za podhodnocenou, a proto držíme v platnosti naše nákupní doporučení s cílovou cenou 97 CZK na akcii.

Rizika: Sektorová daň, popřípadě zvláštní bankovní odvod se zdají být v současné chvíli méně pravděpodobné. Nicméně vláda plánuje založit speciální investiční fond, do kterého by měly z počátku přispět čtyři největší banky. Dovedeme si však představit, že v další fázi budou zahrnuty i jiné banky. Z pohledu hospodaření se jako nejzásadnější riziko jeví výrazné a rychlé ochlazení tuzemské ekonomiky s následným snižováním úrokových sazeb, které by mělo negativní dopad na úvěrovou aktivitu a úrokové výnosy banky.

Očekávané události: Moneta svolala na 26. listopadu 2019 valnou hromadu. Celoroční výsledky hospodaření budou oznámeny 6. února 2020.

Newsletter