Komentář KB: Nová dividendová politika ČEZ zásadní změnu nepřináší

Představenstvo ČEZ rozhodlo o aktualizaci dividendové politiky společnosti. Změna spočívá ve zvýšení výplatního poměru na 80 – 100 % z konsolidovaného čistého zisku Skupiny ČEZ očištěného o mimořádné vlivy. Hlavním důvodem změny byla aktualizace strategie Skupiny ČEZ, která nepředpokládá významné akvizice a investice do obnovitelných zdrojů v zahraničí.

Dosavadní dividendová politika od roku 2017 byla stanovena na rozšířeném výplatním poměru 60 až 100 % z konsolidovaného čistého zisku očištěného o mimořádné vlivy obecně nesouvisející s běžným hospodařením daného roku.

Management odůvodnil své rozhodnutí: (1) zvýšením poměru generovaného provozního cash flow k čistému zisku, (2) specifikací nové strategie Skupiny ČEZ, která bude předložena ke schválení akcionářů na valné hromadě a (3) předpokladem v aktualizované strategii, že nejsou plánované významné akvizice a investice do obnovitelných zdrojů v zahraničí.

Management mezi hlavními prioritami uvedl: (i) efektivní provoz, optimální využití a rozvoj výrobního portfolia, (ii) moderní distribuce a péče o energetické potřeby zákazníků, (iii) rozvoj nové energetiky v České republice a (iv) rozvoj energetických služeb v Evropě.

Pohled KB: Již nedávno zveřejněný návrh dividendy ve výši 24 CZK na akcii (99 % očištěného konsolidovaného čistého zisku) indikoval, že management svoji dividendovou politiku zřejmě příliš nezmění. Nově nastavená pravidla tak tato očekávání potvrzují. Zúžení výplatního poměru je pouze kosmetickou záležitostí. Návrh nové dividendové politiky bude muset být schválen valnou hromadou, která se uskuteční 26. června. Minoritními akcionáři byl podán návrh na výplatu 35 CZK na akcii, my však vidíme jen minimální šance na jeho prosazení. V následujících letech očekáváme výplatu na horní hranici uvedeného pásma a to i vzhledem k tomu, že společnost v horizontu téměř 10 let nečekají žádné významnější investice spojené s výstavbou nového jaderného zdroje. Nové nastavení dividendové politiky dle nás zohledňuje i nutnost v následujících třech letech refinancovat dluh v objemu přesahujícím 60 mld. CZK, což vysvětluje opatrnost managementu nerozdělovat více jak 100 % konsolidovaného čistého zisku. Dovedeme si však představit, že po refinancování dluhu a za předpokladu, že management nezmění svoji investiční či akviziční politiku, by mohlo dojít k další změně dividendové politiky, která by umožnila krátkodobě i výplatu přesahující 100 %.

Změna strategie je dle nás rovněž vcelku logická vzhledem k tomu, jak neúspěšné projekty byly v jižní a východní Evropě. Dle nás největší otazník stále visí nad výstavbou nového jaderného zdroje v ČR. V nejbližších letech se však žádného rozhodnutí nedočkáme, a proto si myslíme, že by se pozornost investorů měla orientovat především na rostoucí ziskovost a tvorbu volné hotovosti firmy. Dle nás cena akcie stále zbytečně moc reflektuje riziko financování nerentabilního projektu, protože v konečné fázi za mnoho let se může jednat o ekonomicky přijatelnější varianty, jak nahradit dosluhující jaderné zdroje.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter