Komentář: Návrh na zkrácení týdenní pracovní doby je zneužití legislativní nouze

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) nepovažuje poslanecký návrh poslanců ČSSD Ondřeje Veselého, Kateřiny Valachové, Jana Chvojky a Aleny Gajdůškové za vhodný v současné ekonomické a pandemické situaci.

AMSP ČR sleduje s neklidem zprávy o návrhu na zkrácení stanovené týdenní pracovní doby ze 40 hodin na 37,5 hodiny a nové úpravě minimální mzdy, zaručené mzdy a mzdy a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí. AMSP ČR nepovažuje tento poslanecký návrh některých poslanců ČSSD za vhodný v současné ekonomické a pandemické situaci. Vnímáme tento návrh jako nesystémové gesto, které zatíží české podnikatele při vypořádání se s krizí.

Zvýšení minimální mzdy navíc ohrozí skupinu pracujících s nejnižší mzdou, neboť dojde ze strany zaměstnavatelů k jejich propouštění.

Zejména odsuzujeme snahu poslanců, kteří chtějí využít prosazení tohoto návrhu bez řádného projednání se zaměstnavateli či sociálními partnery.

Zákoník práce je velmi zásadní dokument, který ovlivňuje tisíce podnikatelů a miliony jejich zaměstnanců. AMSP ČR proto nepovažuje za seriózní snahy některých poslanců ČSSD o zásahy do této normy právě v době, kdy se celá země potýká se životy-ohrožující situací. Jde o nesystémové gesto hraničící se zneužitím pandemie pro projednání návrhu ve stavu legislativní nouze, aniž by jej projednala s dotčenými stranami či sociálními partnery, a snažila se najít rozumné řešení pro všechny. Proto jej nemá smysl více komentovat.

AMSP ČR sdružuje od roku 2001 na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, podnikatele 55+, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.

Newsletter