Komentář Saxo Bank k zastavení výroby automobilky Škoda Auto v ČR

Pátek bude dnem, kdy svoji výrobu pozastaví česká automobilka Škoda Auto patřící do  koncernu Volkswagen. Pozastavení výroby z důvodu preventivních opatření a ochrany zaměstnanců před šířením koronaviru je aktuálně plánováno na dobu nejméně dvou až tří týdnů. Jaké dopady na českou ekonomiku lze v souvislosti s tímto opatřením očekávat?

Máme za sebou intenzivní vyjednávání zástupců automobilky s vládou ČR. Výsledkem je rozhodnutí pozastavit výrobu. Po slovenském Volkswagenu se tak nevyhnutelné stalo skutečností i pro českou automobilku Škoda Auto.

Škoda Auto je s produkcí přesahující 900 tisíc vozů ročně jednou z klíčových výrobních firem v České republice. Zároveň patří k největším zaměstnavatelům v zemi – počet jejích zaměstnanců čítá přes 30 tisíc. Odstávka a přerušení výroby bude tedy velkou ztrátou nejen pro samotnou automobilku, ale i pro stát a každý den odstávky bude mít ekonomické a sociální důsledky. Obzvlášť v případě, že budou opatření prodloužena. Již v pouhých dvou až třech týdnech po uzavření závodů ve Vrchlabí a Kvasinách lze očekávat, že ekonomický dopad se bude pohybovat v řádech desítek milionů eur. Domnívám se ale, že výpadek bude trvat déle než 3  týdny. V případě nejhoršího možného scénáře se může jednat i o několik měsíců. Poté by byl ekonomický dopad znatelně hlubší a samozřejmě ve vyšších řádech škod. Dotkl by se citelně desítek tisíc zaměstnanců a lokální ekonomiky v oblastech, kde jsou umístěny závody.  

Nesmíme opomenout také všechny dodavatele a subdodavatele automobilky, na které bude mít rozhodnutí automobilky Škoda katastrofální dopady zejména zpočátku v podobě poklesu zisků. Zde lze odhadovat až 30% pokles. Pokud budou opatření prodloužena a modifikována, pak by se přenesly následky taktéž na zaměstnavatele dodavatelských společností, kteří by byli nuceni z ekonomických důvodů začít propouštět.  

Newsletter