Komise kvůli Číně navrhne změnu antidumpingového systému EU

Systém obrany zemí EU vůči dumpingu v mezinárodním obchodě je třeba zreformovat tak, aby lépe odpovídal stávající realitě. Vyplynulo to z dnešní „orientační debaty“ Evropské komise o potřebě změny přístupu k Číně, která žádá uznání za standardní tržní ekonomiku.

„Dnešní diskuse nebyla o tom, zda Čína je či není tržní ekonomikou. Byla o tom, jak nejlépe adaptovat naše obchodní obranné nástroje tak, aby se dokázaly vypořádat s realitou nadměrné kapacity a měnícího se mezinárodního právního rámce,“ poznamenal před novináři místopředseda Evropské komise pro pracovní místa, růst a investice Jyrki Katainen. Nová pravidla podle něj nepovedou k prudkému poklesu cel.

Eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmströmová zdůraznila, že obchod musí být férový. „Současná situace nadměrné kapacity, především v ocelářství, ukázala, že efektivní obranné nástroje potřebujeme,“ podotkla.

Čína, kde se vyrábí polovina světové oceli, loni vyvezla rekordních 112 milionů tun, což odpovídá produkci v celé Severní Americe. Obvinění z prodeje za dumpingové ceny přitom odmítá. Evropští oceláři už v únoru varovali, že status tržní ekonomiky pro Čínu by pro ně znamenal existenční ohrožení.

Nová metodologie, jejíž přesnou podobu komise teprve navrhne, bude podle Malmströmové nově zohledňovat mezinárodní ceny. Unie hodlá plně respektovat své závazky plynoucí z právního rámce Světové obchodní organizace (WTO).

Pravidla nemají mířit nijak konkrétně na Čínu, vysvětlila eurokomisařka. Mají být naopak neutrální a týkat se každé země, kde je trh či určitý sektor pokřiven státními zásahy. Dosud komise posuzovala různým způsobem státy, které označovala za tržní ekonomiky, a země ostatní. Čína podle Malmströmové tržní ekonomikou není, což podle ní dokládají právě ony „problémy s ocelí“.

Číně, která je nyní druhou největší ekonomikou světa, bylo při vstupu do WTO v roce 2001 přislíbeno, že do konce roku 2016 by jí mohl být přiznán status tržní ekonomiky.

Evropský parlament ale v květnu velkou většinou hlasů Číně tuto klasifikaci přiznat odmítl. Zdůvodnil to obavami ze ztráty pracovních míst v EU a z toho, že evropský trh zaplaví levnější čínská ocel.

V Pekingu se 13. července Evropská unie a Čína dohodly na vytvoření pracovní skupiny, která bude sledovat a prověřovat údaje o čínském vývozu a dovozu oceli.

Newsletter