Krácení a ignorování daní: Ročne skončí u Nejvyššího soudu na 50 hříšníků

Každý rok někoho napadne, že by nemusel státu zaplatit všechno, co podléhá nejrůznějším typům zdanění, a každým rokem za to někdo skončí ve vězení. „Pokud se bavíme o rozhodovací praxi Nejvyššího soudu, tak každoročně přibude zhruba 40 až 50 rozhodnutí. Za posledních sedm let je to bezmála 320 rozhodnutí. Lidé si zřejmě neuvědomují, že porušení daňových povinnosti je promítnuto do trestního zákona v podobě hospodářských trestných činů. A za ty se odsuzuje k odnětí svobody až na 10 let,“ upozorňuje právnička Petra Gříbková za analytiky právních informačních systémů společnosti Atlas Consulting.

U delikventů jednoznačně vede zkrácení daně nebo podobné povinné platby. Páchání této trestné činnosti rozhodně neklesá. Mezi roky 2014 a 2015 zaznamenali analytikové dokonce 25% nárůst rozhodnutí Nejvyššího soudu. „Řada dalších věcí však zůstane na okresech a do naší statistiky se tak nedostane,“ míní Gříbková. Na další příčce v „hitparádě“ trestných činů se pravidelně umisťuje neodvedení daně či pojistného na sociální zabezpečení. Takových případů je ale v evidenci analytiků nejvyšších soudních rozhodnutí jen necelých 50 za posledních sedm let.

Nejčastěji se vyskytují případy neoprávněných odpočtů ze základu daně, fingování zásilek s cílem vyhnout se odvodu daní a cla a porušování odvodové povinností zaměstnavatele za zaměstnance.

Například jednatel obchodní společnosti byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání sedmi měsíců s podmíněným odkladem na rok a půl a k peněžitému trestu ve výši 50.000 korun, protože do účetnictví přijal fiktivní fakturu na neexistující dodávku zboží a na jejím základě si neoprávněně odečetl z daňového základu náklady, čímž zkrátil stát na DPH a dani z příjmu o 288.598 korun. Trest dostal, přestože celý nedoplatek daně včetně penále uhradil, dodatečná úhrada jej ale nemohla uchránit před trestním stíháním.

Obviněná jednatelka pro změnu nepřihlásila své zaměstnance k dani z příjmu. Tím zkrátila stát o více jak 736.000 korun a k tomu nesplnila povinnost odvodů za své zaměstnance na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a další povinné příspěvky ve výši přes milion korun. U soudu se hájila tím, že jako bývalá masérka nikdy žádné zaměstnance neměla a o zákonné povinnosti zaměstnavatele vůbec nevěděla. Soud její jednání posoudil jako hraničící s ignorancí, což ještě završila tím, že se sama odvolala z funkce jednatelky a podíl ve společnosti převedla na bezdomovce. Skončila s trestem odnětí svobody na dva roky s podmíněným odkladem na 3 roky.

Zajímavostí je, že odsouzení v cizině platí i v ČR. Čech byl německým soudem odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 5 let pro pašování nezdaněných cigaret z Číny do Německa a ČR v maskovaných kartonech s ponožkami. Dovozem zkrátil daň a clo o částku přes 1,5 milionu euro. Pašované cigarety odhalil celní rentgen a náš Nejvyšší soud potvrdil, že odsouzení v Německu je pro trestní rejstřík pachatele stejně významné, jako by byl souzen doma.

Velmi časté delikty lichvy a prostituce se na žebříčku daňových trestných činů nevyskytují. To ale jen proto, že mají své paragrafy a trestní sazby.

Newsletter