Krúpa chce demonstrovat za OKD ve švýcarském sídle Bakaly

Pavol Krúpa, majitel skupiny Arca Capital, dnes podal jako fyzická osoba podnět švýcarským úřadům k povolení demonstrace poškozených horníků, daňových poplatníků a akcionářů za vytunelovanou firmu OKD, kdy byla způsobena škoda ve výši desítek miliard korun. Serveru Roklen24 to sdělila mluvčí Arca Capital Barbora Hanáková.

„Čtyřdenní demonstrace je plánována v termínu od 27. června do 30. června ve švýcarském městě Nyon u ženevského jezera, kde bydlí osoba zodpovědná  za protiprávní kroky vedoucí k tunelování OKD, Zdeněk Bakala,“ uvedla Hanáková

Důvodem plánované demonstrace je podle ní tunelování české důlní společnosti OKD. Účelovými nestandardními kroky bývalých vlastníků a managementu OKD a její mateřské firmy NWR došlo k tunelování společnosti OKD a tím byla jejím akcionářům, zaměstnancům i daňovým poplatníkům České republiky způsobena značná škoda v rozsahu desítek miliard korun. Vyvedením bytového fondu mimo společnost OKD a nenaplněním příslibu a závazku předkupního práva byly navíc poškozeny desetitisíce nájemníků těchto bytů – horníků společnosti OKD.

„Vlastníkem OKD, který se účelově dopustil těchto protiprávních kroků a který si neoprávněně vyvedl ze společnosti částky ve výši desítek miliard korun, byl Zdeněk Bakala, který je za tyto neetické, nemorální a protiprávní kroky vedení společnosti plně zodpovědný,“ uvedla mluvčí.

Dodala, že demonstraci plánuje Krúpa uskutečnit v souvislosti se soustavnými kroky, které dlouhodobě realizuje za účelem dosažení náhrady způsobených škod ze strany bývalých majitelů společnosti OKD v zájmu jak desetitisíců horníků a desetitisíců nájemníků bytů, tak akcionářů společnosti a v neposlední řadě všech daňových poplatníků, z jejichž zdrojů mají být nyní způsobené škody v řádech desítek miliard korun uhrazeny.

„Účelem demonstrace je upozornit osoby, které jsou zodpovědné za tyto škody, na negativní hospodářský i sociální dopad, který zde byl způsoben, a vyzvat je k převzetí zodpovědnosti za své účelové a protiprávní jednání. Oprávněným vlastníkem společnosti OKD v době, kdy docházelo k účelovým a nestandardním krokům, byl Zdeněk Bakala,“ doplnila Hanáková.

Kroky bývalých majitelů OKD vedoucí k tunelování společnosti OKD:

  • Účelové zkreslení faktů o hospodaření společnosti prezentovaných při IPO (největší IPO
    v roce 2008 ve střední Evropě) s cílem přitáhnout zájem investorů
  • Nadměrná výše vyplacených dividend v řádech miliard eur
  • Značně nevýhodné přefinancování úvěrů, které způsobilo předlužení společnosti OKD
  • Nedovolená veřejná podpora při privatizaci OKD ve výši miliard eur
  • Vyvedení bytového fondu OKD mimo společnost OKD na úkor jejich nájemníků – horníků společnosti OKD a nenaplnění příslibu a závazku předkupního práva

Newsletter