Krúpa podal kvůli škodám v OKD podnět britským regulačním orgánům

Skupina Arca Capital se obrátila na specializované britské regulační orgány, instituce Financial Conduct Authority a Serious Fraud Office, aby na základě svých vyšetřovacích a sankčních pravomocí prošetřili nestandardní operace, kterých se ve společnosti NWR a její dceřiné OKD dopustilo vedení a management, a jejichž následkem došlo ke značnému poškození investorů a akcionářů společnosti v řádu 2,4 miliardy EUR. Serveru Roklen24 to sdělila mluvčí Arca Capital Barbora Hanáková.

Mluvčí uvedla, že podnět byl specializovaným britským institucím směřován za účelem prošetření závažných pochybení, které byly způsobeny ve společnosti NWR a její dceřiné OKD ze strany jejích vlastníků a vedení.

„Nestandardními kroky bývalého managementu mohlo dojít ke zneužití trhu, podvodu a úplatkářství. Jedná se především o závažná pochybení během primárního uvedení společnosti NWR na burzu (IPO) v roce 2008, kdy byly prezentovány zavádějící a nepravdivé informace, a záměrné zpronevěry finančních prostředků investorů cíleně špatným hospodařením – nadměrnou výší vyplácených dividend na úrovni 188 % kumulovaného zisku a refinancováním stávajících standardních úvěrů na výrazně nevýhodné vnitroskupinové půjčky,“ dodala Hanáková.

Arca se obrátila na britské orgány disponující příslušnými vyšetřovacími a sankčními pravomocemi, aby z pozice kompetentního regulátora prošetřily tato pochybení vlastníků a vedení NWR, jejichž jednání může obsahovat znaky trestního konání a porušení regulačních předpisů.

Arca požaduje prošetření ze strany Financial Conduct Authority, regulačního orgánu, jehož cílem je chránit veřejnost před nekalými praktikami na finančním trhu. Druhou institucí, kam Arca v této věci směřovala podnět k prošetření, je Serious Fraud Office, specializovaný orgán pro stíhání trestné činnosti, jehož cílem je vyšetřovat a stíhat závažné podvodné jednání, úplatkářství a korupci.

Newsletter