Leo Express odstranil nedostatky na Orlicku. Funguje odbavovací systém i Wi-Fi, vlaky jezdí načas

Leo Express vyjel se svými vlaky na závazkových tratích na Orlicku v loňském roce podle jízdního řádu. Během prvních dnů se objevily provozní nedostatky, které se již podařilo odstranit. Plně funguje odbavování cestujících i Wi-Fi a na palubách všech spojů jezdí stevardi Leo Express. Vlaky jezdí bez zpoždění a od začátku provozu se nestalo, že by Leo Express nepřepravil cestující. Leo Express se s krajem dohodl na kompenzaci za dílčí nedostatky formou dalších investic a zkvalitnění služeb pro cestující.

„Nedostatky, které se vyskytly pro začátku provozu, jsme odstranili, případně jsme se s krajem dohodli na jejich řešení. Kontroly provedené krajem na našich vlacích proběhly bez problémů. Leo Express jezdí dle jízdního řádu a od začátku provozu se nestalo, že bychom nebyli schopni přepravit cestující. Zároveň jsme se s krajem dohodli na kompenzaci za nedostatky formou dalších investic a zkvalitnění služeb pro cestující, jejichž konkrétní podobu budeme s krajem řešit po vyhodnocení prvního kvartálu provozu,“ říká Jakub Svoboda, ředitel Leo Express pro Českou republiku a Slovensko.

Všechny vlaky Leo Express na Orlicku jezdí načas. Dochází-li aktuálně ke zpožděním, jsou v drtivé většině případů zapříčiněna čekáním na přípojné spoje nebo křižováním na trati, a nikoliv dopravcem Leo Express.

Odbavovaní karet IREDO na vlacích Leo Express je plně funkční. Karty byly odbavovány i v předešlých týdnech a pouze v ojedinělých případech, kdy bylo například nutno restartovat odbavovací zařízení, mohli jet jednotky cestujících zdarma na náklady dopravce. Zároveň byl doškolen další palubní personál. Směny na všech vlacích jsou nyní obsazeny.

Se zástupci kraje bylo předem dohodnuto, že zobrazovací systém bude dodán po výluce, která je na trati plánována do konce měsíce dubna. Nyní se pracuje na variantě dočasného řešení, kdy by byly zastávky hlášeny pomocí reproduktorů, které je ovšem nutno do vlaků nově umístit.

Součástí informačního systému je také Wi-Fi připojení. To je nyní dočasně řešené pomocí routerů, jejichž počet byl na jednotkách navýšen, čímž se na nich posílil signál i pokrytí. Po ukončení výluky a instalaci informačního systému již nebudou dočasné routery třeba.

Během měsíčního provozu se nestalo, že by Leo Express nepřepravil cestující. Podle výsledků průzkumu mezi zákazníky jsou s cestováním s Leo Express spokojeny nebo spíše spokojeny téměř tři čtvrtiny cestujících, nespokojeno bylo pro první dílčí potíže pouze 9 % cestujících.

Newsletter