Leo Express prodlužuje přerušení 75 % komerčních vlaků nejméně do 27. března

Omezení provozu 75 % vnitrostátních komerčních spojů Leo Express bude trvat nejméně do 27. března. Pro další dny budou opatření přijímána operativně dle aktuální situace. Firma tak reaguje na nízkou poptávku a zásadní ekonomické dopady způsobené aktuální krizí zaviněné šířením koronaviru. Ta postihuje dopravce v řádech stovek milionů korun. Leo Express nyní čeká na náhradní termín schůzky s ministrem dopravy, kde chce řešit pomoc a kompenzace pro zasažené vlakové a autobusové dopravce.

Již v minulém týdnu Leo Express přerušil linky do Polska a na Slovensko a celkem tak snížil počet všech ujetých kilometrů o 81,3 %. Od pondělí bude po dohodě s Pardubickým krajem přerušen do odvolání provoz spěšných vlaků mezi Prahou a Ústím nad Orlicí. Náhradní autobusové dopravy na Orlicku, kde aktuálně probíhá výluka kvůli opravám tratě, se omezení dotkne jen minimálně.

Situaci chceme řešit se státem

Leo Express trvá na tom, že se vláda musí situací v dopravě zabývat a jednat o podpoře a kompenzacích pro všechny autobusové i vlakové dopravce. Dopady na dopravce jsou v řádech stovek milionů korun a rostou každý den. I Leo Express musel kvůli ekonomickým dopadům, opatřením vlády a snížené poptávce omezit 75 % všech vnitrostátní vlakových spojů a u všech dopravců je nyní situace obdobná. Navíc již dříve museli dopravci z důvodu nařízení vlády zrušit mezinárodní spoje, což má také silně negativní dopady na hospodaření společností.

Nyní Leo Express očekává nový termín jednání s panem ministrem Havlíčkem, které bylo v tomto týdnu zrušeno z důvodu jeho velkého časového vytížení, což v této situaci samozřejmě pochopitelné. Z dlouhodobého hlediska by ovšem neřešení této situace mohlo přinést problémy v dopravní obslužnosti, na pracovním trhu a v ekonomice obecně. Mimo jiné to může mít dopad také na snížení počtu spojů, komfortu a zvýšení cen jízdného v případě, že nebude řádně fungovat konkurenční prostředí a liberalizovaný trh. Doprava je součástí strategické infrastruktury státu, a proto by se měla vláda touto problematikou hlouběji zabývat.

Provozní opatření platná do 27. března v komerční vlakové dopravě

Komerční vlakové spoje jsou omezeny na 1232 Staré Město u Uherského Hradiště – Praha, 1255 Praha – Bohumín, 1256 Bohumín – Praha a 1241 Praha – Staré Město u Uherského Hradiště ve všední dny. O víkendu pak na 1232 Staré Město u Uherského Hradiště – Praha, 1255 Praha – Bohumín, 1228 Bohumín – Praha a 1243 Praha – Staré Město u Uherského Hradiště. Důvodem je velmi nízká obsazenost a zároveň fakt, že státní dopravce umožnil na popud vlády České republiky jízdu vlakem bez jízdního dokladu, a za takových okolností není možné provozovat komerční dopravu. Spoje jsou obsazeny jedním stevardem a strojvedoucím, kteří mají k dispozici ochranné roušky. Zároveň došlo až do 23. března k uzavření pokladen. Opatření pro období od 28. března budou přijímána operativně a budeme o nich informovat cestující. Pro Leo Express se jedná o skutečně složité období a věříme, že tato opatření nám pomohou je překlenout.

Zachované komerční spoje ve všední den:

1232 Staré Město u Uherského Hradiště 6:25 – Praha 9:27

1255 Praha 12:08 – Bohumín 15:44

1256 Bohumín 12:56 – Praha 16:27

1241 Praha 17:08 – Staré Město u Uherského Hradiště 20:07

Zachované komerční spoje o víkendu:

1232 Staré Město u Uherského Hradiště 6:25 – Praha 9:27

1255 Praha 12:08 – Bohumín 15:44

1228 Bohumín 15:12 – Praha 18:27

1243 Praha 19:08 – Staré Město u Uherského Hradiště 22:06

Provozní opatření v závazkové dopravě objednávané Pardubickým krajem

Po vzájemné dohodě s Pardubickým krajem, který je objednatelem závazkové dopravy, dojde od pondělí k přerušení spojů Leo Express Orlice v úseku Praha – Ústí nad Orlicí a zpět (1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295). Od 23. března jsou zrušeny také spoje 20531 a 20530 Ústí nad Orlicí – Česká Třebová a zpět a od 28. března jsou zrušeny všechny spoje v úseku Králíky – Hanušovice a zpět.

Již od 18. března 2020 do odvolání ve spojích náhradní autobusové dopravy z důvodu minimalizace možného přenosu nákazy koronavirem neprobíhá kontrola, ani prodej jízdních dokladů. Nástup a výstup do/z autobusu náhradní dopravy je možný pouze zadními nástupními dveřmi. Po celou dobu přepravy je nutno mít zakrytá ústa a nos, např. rouškou, respirátorem, nebo alespoň šálou, či šátkem.

S ohledem na výše uvedené opatření byl od 18. března 2020 do odvolání též omezen provoz pokladen na Orlicku. Otevřena zůstává pokladna ve stanici Letohrad, která je k dispozici pro informování cestujících.

Aktuální informace naleznou cestující na le.cz/orlicko.

Další ochranná opatření: Cestující jezdí s rouškou, šátkem či šálou

Kromě toho, že mají stevardi a strojvedoucí k dispozici ochranné roušky a nyní u nich probíhá distribuce vitaminů na posílení imunity, žádáme určitý stupeň ochrany okolí také po cestujících. Ti jsou přepravováni pouze v případě, že mají ústa a nos zakryté rouškou, respirátorem, šátkem, šálou či jiným obdobným způsobem. Cestující toto opatření od zavedení respektují. Omezen je také prodej cateringu, který probíhá pouze bezhotovostně a není roznášen na místo. K dispozici je k odběru na předem určeném místě, o čemž jsou cestující informováni palubním hlášením. Sortiment nabízených produktů je omezen na trvanlivé a balené potraviny. I z těchto důvodu je na spoji přítomen pouze jeden stevard. Cestujícím je zároveň umožněno, aby při cestování dodržovali doporučené rozestupy.

Vlaky Leo Express jsou několikrát denně dezinfikovány před nástupem nových cestujících ve výchozí stanici. V rámci tohoto pravidelného úklidu bylo přidáno větší množství dezinfekčních prostředků. Pětkrát týdně pak probíhá hloubkové čištění vozů. Používáme také neutralizátory pachu, které jsou antibakteriální a desinfikována je i klimatizace. Jednotky jsou každý den také ozonovány. Už před současnou situací a souvisejícími opatřeními hygienické kontroly pravidelně shledávaly hygienické podmínky na palubách Leo Express za velmi nadstandardní.

Newsletter