Lesníci a dřevaři uplatnění najdou. Třetina absolventek jsou ženy

Tématem číslo jedna je v posledních týdnech kůrovcová kalamita, která svírá Českou republiku. Tímto problémem se zabývají odborníci napříč Českem. Kde se vlastně berou? Letos je tomu přesně sto let, kdy začaly první přednášky na lesnickém oboru v té době České techniky v Praze. O sto let později absolventi oborů Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity Praha (FLD ČZU Praha) potvrzují nejen důležitost lesnických a dřevařských věd v měnícím se světě, ale zároveň dokazují jejich dobré uplatnění na trhu práce. O práci nemají nouzi.

Zaměstnanost láme rekordy a kvalitních zaměstnanců je nedostatek. Podle zkušeností FLD ČZU Praha je velká poptávka po absolventech už v průběhu studia, kdy projevují firmy a instituce o studenty zájem. Ať už jde o odborníky na ochranu a pěstování lesních ekosystémů nebo ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu. Právě vědci a odborníci, kteří vystudovali podobné obory, řeší kůrovcovou krizi, problémy se suchem a další otázky spojené s klimatickými změnami na naší planetě. Absolventi programů lesnictví a dřevařství řeší také ekologii lesů, zpracování dřeva a biomateriálů, lesní hospodářství nebo lesnické stavby a technologie.

Méně známým oborem fakulty je bakalářský studijní program Konzervace přírodnin a taxidermie, který lze v České republice vystudovat pouze na pražské lesnické fakultě. Program reaguje na situaci, kdy množství starých sbírek zaniká jenom proto, že neexistují kvalifikovaní lidé, kteří by se o toto kulturní dědictví národa starali. Absolventi tohoto programu se mohou stát kurátory sbírek v muzeích, správci sbírek, pracovníky specializovaných laboratoří, profesionálními organizátory výstav nebo profesionálními preparátory. Fakulta má pro tento obor v současnosti vynikající technické zázemí – například dva elektronové mikroskopy, na kterých se studenti budou učit zhotovovat dokumentaci. V letošním roce tento studijní program studuje 24 studentů.

Studentům, kteří se rozhodnou pro  některý z akreditovaných programů, nesmí chybět zápal pro přírodu. „U nás studenti získají komplexní vzdělání v oblasti péče o les a racionálního hospodaření s jeho zdroji, včetně následného využití dřeva jako obnovitelného zdroje cenného přírodního materiálu. Během studia mají přístup k nejmodernějším technologiím, využívají kvalitně vybavené laboratoře a mají příležitost setkávat se s nejlepšími odborníky z celého světa,“ říká profesor Marek Turčáni, děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU Praha. Fakulta také letos otevře nové hi-tech výukové centrum, které bude kvalitou zázemí a technologického vybavení jediné ve střední Evropě. Už dnes je kampus ČZU výjimečný a připomíná spíše město ve městě, tedy komplex výuky, ubytování, ale i sportovišť.

Studovat lesnictví nebo dřevařství se může některým zdát méně atraktivní, ale je to obor, který neustále hýbe lidským životem. „Lesy jsou všude kolem nás a dávají nám cennou obnovitelnou surovinu – dřevo. To je zdrojem tepla, stavební surovinou či materiálem pro výrobu nábytku, papíru a mnoha dalších věcí. Kromě toho nám lesy můžou významně pomoct při boji s klimatickou změnou. Les také představuje místo pro aktivní odpočinek. A aby mohl plnit všechny zmíněné funkce, je potřeba se o něj starat, poznat ho, řádně v něm hospodařit, pečovat o zvěř a umět technicky i personálně zajistit veškeré služby, které veřejnost očekává,“ dodává Marek Turčáni.

Absolventi fakulty mohou působit nejen ve státní správě, ale také jako manažeři firem. Mezi „slavné“ absolventy patří nejen ti, kteří dnes na fakultě působí jako vědečtí pracovníci nebo vyučující, ale je mezi nimi například ředitel Městských lesů v Hradci Králové Milan Zerzán, dnes již zesnulý spisovatel Erich Václav nebo Jaroslav Klápště, který nyní šlechtí dřeviny na Novém Zélandu. Absolventkami jsou ale také ženy, kterých je na fakultě každoročně více než jedna třetina.

Newsletter