L´Express: Proč se ženy zamilují vždy do stejného partnera?

Muž trpící narcisismem, majetnickými sklony nebo manipulátor: často máme sklon vracet se do neuspokojivých schémat vztahu s partnery, kteří se sobě vzájemně podobají, píše francouzský týdeník L´Express. Proč dochází k tomuto opakování, když od začátku víme, že je náš vztah odsouzen k nezdaru?

Gaëlle je osmatřicet let. Již dlouho navazuje vztahy s muži, které jsou předem určeny k nezdaru. Jaký je společný rys mužů, které si vybírá? Sklony ke špatnému zacházení a neschopnost trvalého vztahu.

Pětatřicetiletá Sandrine mívá zase poměr s muži, kteří jsou náchylní propadnout návykovým látkám. „Neuvědomila jsem si to hned, ale všichni tři mí poslední partneři měli problémy s alkoholem nebo s konopím,“ přiznává.

Jak vysvětlit, že někteří lidé vyhledávají vždy stejný typ partnera, který jim nemůže vyhovovat? Jak skoncovat s těmito neúspěchy v lásce a konečně se zamilovat do někoho, kdo nám vyhovuje?

„S tímto problémem se setkávám ve své praxi téměř denně,“ konstatuje psychoterapeutka Géraldyne Prévotová Giganová. „V dětství a dospělosti si vytváříme určitou vizi světa a vzory. Ty vycházejí z rodinného a sociálního prostředí a často jsou výrazně dysfunkční. Vracíme se tedy k tomu, co známe. Vrháme se do vztahů odsouzených k nezdaru, přestože si uvědomujeme, že budou špatné,“ vysvětluje.

Gaëlle nakonec za pomoci své psycholožky pochopila, že klíčovou roli v jejích milostných vztazích hrála její matka. „Měla mě velmi záhy a otec brzy zemřel. Vždy mě považovala spíše za sestru než dceru a stále mě pomlouvala. Pro mě pak láska znamenala být ponižována. Vyhledávala jsem muže, kteří mě ´milovali´ tím způsobem, že se mnou špatně zacházeli,“ říká Gaëlle.

„Žila jsem kdysi sedm let s alkoholikem, kterého jsem nakonec opustila. V následujících týdnech jsem se setkala s jiným mužem, údajně vyléčeným alkoholikem. Když jsem byla těhotná, začal pít znovu. Odešla jsem od něho i s miminkem,“ svěřuje se dvaačtyřicetiletá Myriam. Celých následujících 16 let navazovala další vztahy se stejnými partnery. „Nakonec jsem se rozhodla vyhledat odbornou pomoc, abych pochopila, proč tomu tak je. Musela jsem připustit, že se stejné schéma opakovalo proto, že jsem ho umožňovala,“ říká Myriam.

Géraldyne Prévotová Giganová se se svými pacientkami snaží vytvořit profil osobností, k nimž tíhnou. „Pak je snadnější uvědomit si chování, které nás vede k tomu, že prožíváme znovu neúspěšný vztah,“ říká. „Uzdravení“ však nepřichází jako zázrakem. I během terapie některé ženy vyhledávají stále tytéž muže. Reagují však živěji a většinou vztah ukončí dříve, než začnou trpět.

Je rovněž třeba usilovat o to, aby naše vize lásky nebyla zkreslená. „Často se zaměňuje mužnost s dominantním chováním. Osoby přitahované muži či ženami, které jsou pro ně nebezpečné, mají často tendenci považovat slušnost za slabost. Vybízím je, aby se zbavily předsudků a představovaly si jiný typ lásky, která je může učinit šťastnými,“ uvádí Géraldyne Prévotová Giganová. A rovněž jim vštěpuje, aby uvažovaly o sebeúctě a přesvědčovaly se o tom, že si zaslouží být milovány a ctěny, dodává.

Především je třeba vyhnout se tomu, abychom obviňovali sami sebe. „Mnozí moji pacienti se obviňují, že jsou za své neštěstí v lásce zodpovědní. To nikam nevede. Do jisté míry můžeme být vděčni za to, že jsme prožili vztah, byť by byl obtížný. To nás může vést k jinému muži či jiné ženě, kteří budou důkazem toho, že jsme se vymanili ze svého schématu,“ uzavírá Géraldyne Prévotová Giganová.

Newsletter