Lidé pobírající některé dávky zřejmě nebudou muset dokládat aktuální příjmy

Poslanci schválili změny v oblasti dávek státní sociální podpory. Rodiny a senioři pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči nebudou muset pro nárok na výplatu ve 2. a ve 3. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení za první tři měsíce letošního roku. Tato úprava bude platná v případě trvání mimořádných opatření. Automaticky jim bude přiznána stejná výše dávek jako pro první tři měsíce roku 2020. Jde o dočasné změny, které reagují na mimořádná opatření vlády v souvislosti s epidemií COVID-19 a v praxi pomohou velké skupině osob. Úpravy musí ještě schválit Senát Parlamentu ČR a podepsat prezident republiky.

Důvodem návrhu novely zákona byla otázka zjednodušení administrativy zejména při dokládání trvání nároků a plnění ohlašovacích povinností pro nároky na některé nepojistné sociální dávky. Všichni ti, kteří pobírají uvedené tři dávky, nemusí v případě trvání mimořádných opatření pro 2. a 3. čtvrtletí dokládat příjmy a u příspěvku na bydlení nemusí nyní dokládat náklady na bydlení. Při stanovení výše a výplaty dávek na 2. a 3. kalendářní čtvrtletí roku 2020 se bude vycházet z údajů o příjmech a nákladech, které byly doloženy pro nárok na výplatu a výši uvedených dávek na 1. čtvrtletí roku 2020. Jedná se tedy o automatické prodloužení přiznaných dávek ve stejné výši.

Pokud se během platnosti mimořádných opatření lidem pobírajícím tyto dávky změnily příjmy nebo se zvýšily náklady na bydlení a mají nárok na zvýšení dávky, můžou tyto změny doložit, jakmile to bude možné. ÚP ČR to zohlední od měsíce, ve kterém tuto informaci dostane.

Zjednoduší se také administrativa v oblasti nepojistných sociálních dávek. Lidé mohou posílat žádosti a další podklady elektronickou formou bez zaručeného podpisu. Úřad práce ČR budou navíc rovnou vydávat oznámení nebo rozhodnutí ve věci.

Návrh zákona nyní projedná Senát a musí ho podepsat prezident republiky. Uvedené změny budou platné po dobu mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem. Po ukončení stavu nouze budou opět platit stávající podmínky.

Newsletter