Lidem s depresemi pomohou chytré náramky

Nálada jako na houpačce a výrazné zhoršení denního fungování. To jsou jen některé příznaky závažné duševní nemoci – bipolární afektivní poruchy (dříve maniodepresivity). Lidem, kteří bojují s touto nemocí má výrazně pomoci „chytrý náramek“. Novinka bude nemocné hlídat a předpoví, kdy nemoc znovu propukne.

Filip Španiel se jako lékař i vědec setkává s pacienty s vážnými duševními poruchami, u kterých se plíživě zhoršuje stav až k opětovnému vzplanutí, které si často vyžádá hospitalizaci. Ta v průměru trvá okolo tří měsíců. „Přitom by stačilo, kdyby se příznaky podchytily včas a člověk by upravil dávkování léků a v některých případech pouze spánkový režim“ dodal Španiel, odborník z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ).

Společnost Mindpax se zabývá moderními technologiemi, které umožní pacientům s bipolární poruchou včas zjistit zvýšené riziko opětovného ho nástupu nemoci, a to prostřednictvím průběžného sledování a analýzy biomedicínských dat. Mindpax vyvinul unikátní přístup, u kterého hrozící propuknutí mánie nebo deprese hlídá právě speciálně vyvinutý „chytrý náramek“.

Zařízení pravidelně odesílá přes mobilní telefon uživatele a vzdáleně vyhodnocuje údaje o pacientově denní pohybové aktivitě a zejména o změnách spánku. Bylo nutné vytvořit celou složitou infrastrukturu – běžné náramky pro sportovce, které jsou schopny taktéž sledovat pohybovou aktivitu, proto tuto funkci nezastanou. V současné době tento originální náramek zkouší pacienti nejen v Česku, ale i v univerzitních nemocnicích v USA, Kanadě nebo Německu. „Čím více dat bude pohromadě, tím spolehlivěji systém vyhodnotí stav pacientů“ říká Španiel. NUDZ v rámci projektu aplikovaného výzkumu nabízí ve spolupráci s Mindpax pacientům s bipolární afektivní poruchou možnost zapojit se do rozsáhlé klinické studie.

Výzkum si klade za cíl snížit míru relapsů díky využívání aktigrafie – chytrého náramku, který sleduje změnu charakteru spánku a pravidelně vyhodnocuje data. Po ukončení studie budou účastníci moci využívat preventivního programu, a to s daty, které umožní rozpoznat jejich individuální časné varovné příznaky. „Naším cílem je zlepšení kvality života pacientů, snížení nákladů na zdravotní péči předcházením hospitalizace a zároveň pomoci lékařům lépe nastavit pacientům medikaci“ dodává Španiel.

 

Newsletter