M.B.A. Finance: Nesplácení půjček nesouvisí pouze s výší příjmů

 Počet lidí nesplácejících spotřebitelské úvěry se podle regionů výrazně liší, a ne vždy je ovlivněno jen ekonomickou situací v kraji. Jsou chudší kraje, kde své závazky lidé plní, naproti tomu jsou bohaté kraje, kde je počet neplatičů vysoký, vyplývá ze statistik největší inkasní společnosti M.B.A Finance.

Například v Karlovarském kraji mají lidé nejnižší příjmy v republice, přesto tam půjčky nesplácí čtyřikrát méně lidí než na Ústecku či severní Moravě. „Nejvíce dlužníků je v regionech Moravskoslezského nebo Ústeckého kraje, kde dlouhodobě přetrvávají ekonomické problémy. Vysoké počty neplatičů jsou ale také ve středních Čechách, kde je situace opačná. Lidé se tu častěji zadlužují a přitom přeceňují své možnosti,“ uvedla vedoucí klientského servisu M.B.A. Finance Irena Plischke.

Platební morálka Čechů je úzce spjata s morálními hodnotami, které se v menších městech a regionech stále ctí, doplnil obchodní ředitel úvěrové firmy Fair Credit Tomáš Konvička. Velkou roli hraje podle něj i pověst. Ve velkých městech lidé využívají anonymity a v případě, že mají sklony k nesplácení, je tato anonymita pro nesplacení rozhodujícím faktorem. Naproti tomu v malých městech a obcích se lidé o pověst bojí, a proto závazky platí, podotkl.

Aktuálně mají domácnosti u bank vypůjčeno na spotřebu téměř 217 miliard korun. U nebankovních domů dluží na úvěrech a leasingu přes 41 miliard korun. Ačkoliv se více zadlužují, lépe splácejí. Podle statistiky České národní banky klesl počet nesplácených spotřebitelských úvěrů od začátku letošního roku z 11,1 na devět procent. U nebankovních poskytovatelů se počet úvěrů v selhání pohybuje okolo 15 procent.

Podle statistiky společnosti M.B.A. Finance, která spravuje pohledávky významných finančních institucí, počet nesplácení třetím rokem klesá, naopak se zvyšuje podíl úspěšně vymožených pohledávek. Dlužné částky sice mírně vzrostly, ale lidé mají více možností, jak si zajistit příjmy a dluh uhradit. „Nesplácené půjčky se v republice pohybují průměrně okolo 25.000 korun. Výjimku tvoří Praha, kde průměrný dluh činí 100.000 Kč,“ dodala Plischke.

Newsletter