Malí a střední podnikatelé mohou získat až 9 mld. Kč formou bezúročných úvěrů

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ukončily jednání týkající se financování programu Expanze a dnes podepsaly Dohodu o vytvoření a správě úvěrového fondu E 2017. Prostřednictvím programu EXPANZE bude na podporu malých a středních podnikatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) vyčleněno 8,8 miliardy korun. Bezúročnými investičními úvěry bude podpořeno přibližně 900 podnikatelských projektů. MPO to uvedlo v tiskové zprávě.

Cílem programu Expanze je usnadnit malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů pro zahájení a další rozvoj jejich podnikání a zvyšování podnikatelské aktivity ve státem podporovaných regionech. Budou též přispívat k rozvoji sociálního podnikání.

„Čerpání fondů Evropské unie patří mezi hlavní priority vlády a tato oblast bude také patřit mezi klíčové úkoly nového ministra průmyslu a obchodu. Podporu malých a středních podnikatelů pokládá vládní kabinet za důležitou, jelikož díky rozvoji soukromých subjektů se zvyšuje konkurenceschopnost a hospodářský růst naší země. Jsem rád, že se z prostředků MPO v minulosti podařilo uzavřít 600 úvěrových smluv za téměř 4 miliardy korun a věřím, že nový program Expanze je dobrým nástrojem jak ještě zvýšit ze strany podnikatelů zájem o evropské fondy,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

O bezúročné investiční úvěry, které poslouží hlavně k nákupu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a navíc umožňují odklad splátek jistiny až na 3,5 roku, budou moci malí a střední podnikatelé žádat u ČMZRB po uveřejnění výzvy. K tomu dojde v horizontu několika následujících týdnů. Prostředky budou moci získat až do jejich vyčerpání, nejpozději však do konce tohoto programovací období, tedy do roku 2020, respektive roku 2023.

Newsletter