Malí a střední podnikatelé rozhodovali o svém vedení

Zástupce nejširší skupiny podnikatelů v ČR, Asociace malých a středních a podniků a živnostníků (AMSP ČR) rozhodla na valné hromadě na další čtyři roky o svém vedení. Předsedou představenstva AMSP ČR byl zvolen Karel Havlíček, místopředsedy se stali Jiří Belinger, Pavla Břečková, Karel Dobeš a Zdeněk Tomíček.

AMSP ČR byla založena v r. 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky, živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy malých podnikatelů. Prostřednictvím vlastních odborných výborů je připomínkovým a podpůrným místem pro exportní politiku, výzkum, vývoj a inovace, financování, daně, sociální politiku, dotace a vzdělávání. Hlavní aktivity směřuje asociace do deseti skupin malého a středního podnikání: začínající podnikatelé, rodinné firmy, řemeslníci, ženy v podnikání, obchodní provozovny, malé restaurace, drobní pěstitelé, podnikatelé 55+, podnikání církve a podnikatelé na venkově. Specifickými službami jsou SOS útvar, který řeší šikanu drobných podnikatelů, nebo on-line poradny zaměřené na EET, GDPR ad.

AMSP ČR vyhlašuje každoročně soutěže o nejlepší rodinnou firmu, začínající podnikatele, podnikavé ženy, oceňuje nejlepší živnostníky na venkově, nejaktivnější cechy a řemeslníky.  Asociace cíleně shromažďuje veškerá data o segmentu MSP, vydává vlastní analýzy, spravuje statistiky a provádí výzkumy. Disponuje tak nerozsáhlejší databankou mapující segment malého podnikání, kterou využívá veřejný sektor, vysoké školy nebo média. Asociace vydává magazín Trade News, řadu podnikatelských manuálů a knih, odborné zpravodaje a spravuje dvanáct portálů pro konkrétní podnikatelské segmenty. Každoročně vyhlašuje program zaměřený na důležitou podnikatelskou oblast – Rok řemesel 2016, Rok venkova 2017, Rok rodinného podnikání 2018.

Karel Havlíček (1969) stál u založení asociace, prvních deset let působil v pozici místopředsedy představenstva, od roku 2010 je jejím předsedou. Podnikat začal v roce 1990, nejdříve jako živnostník, později jako majitel malé firmy, která se stala na sklonku milénia součástí středně velké průmyslové skupiny SINDAT, v níž během dalších let získal majoritní podíl a kterou dodnes aktivně řídí. Mnoho let se angažuje v akademickém prostředí, na Vysoké škole finanční a správní vede fakultu ekonomických studií. Je nejcitovanějším českým autorem na téma malých a středních podniků, napsal pět odborných knih, několik vysokoškolských skript a publikoval v tuzemsku i zahraničí více jak stovku odborných článků. Je autorem modelu řízení malých a středních firem na bázi M-C, který dlouhodobě rozvíjí a uvádí do praxe. Mluví anglicky, německy, rusky, španělsky, francouzsky a čínsky.

Představenstvo AMSP ČR zvolené na valné hromadě 3. 10. 2017:

1.

BELINGER Jiří

místopředseda

2.

BŘEČKOVÁ Pavla, Ing., Ph.D.

místopředsedkyně

3.

DIKOŠOVÁ Ildiko

členka

4.

DLOUHÝ Marek, JUDr., Ing.

člen

5.

DOBEŠ Karel, Ing.

místopředseda

6.

HAVLÍČEK Karel, doc., Ing., Ph.D., MBA

předseda

7.

JIRÁSEK Jiří, Ing.

člen

8.

MUSIL Libor, Ing.

člen

9.

OŠŤÁDALOVÁ Šárka, Ing.

členka

10.

REITSCHLÄGER Evžen, Ing.

člen

11.

ŠIMÍČEK Lubor, Ing., MBA

člen

12.

TOMÍČEK Zdeněk, JUDr.

místopředseda

13.

VOKÁČ Pavel, Ing. CSc., MBA

člen

Dozorčí rada AMSP ČR zvolená na valné hromadě 3. 10. 2017

1.

BĚHAN Ivo, Ing.

předseda

2.

KLABOUCH Petr

člen

3.

KRIŽAN Petr, Ing.

místopředseda

4.

VAŠKOVÁ ČEJKOVÁ  Eva

členka

5.

VROŽINA Zdeněk, Ing., MBA

člen

Newsletter