Mastercard v Evropě uvede kartu True Name™

Společnost Mastercard ještě v průběhu letošního roku představí v Evropě svou platební kartu True Name™, jež umožní držitelům používat svou genderovou identitu. Mastercard tak podporuje trans a nebinární komunity a současně vyzývá ostatní hráče na trhu, aby se k této iniciativě připojili a stali se lepšími partnery komunity LGBTQ+.

Mnoho lidí po celém světě se potýká s tím, že identita uvedená na jejich platební kartě neodpovídá tomu, kým se ve skutečnosti cítí být. Zejména členy transgenderových a nebinárních komunit může jméno uvedené na platební kartě dostávat do nepříjemných situací, jelikož oficiální změna jména s sebou nese nutnost absolvovat zdlouhavý a náročný úřední proces. Karta True Name™ společnosti Mastercard tyto starosti eliminuje a umožňuje jednotlivcům užívat si nakupování s kartou, která nese jméno, jakému dávají přednost.

„Naše jména určují, kdo jsme, a mnoho lidí z komunity LGBTQ+ se musí vyrovnávat s tím, že jejich platební karty jim neumožňují být sami sebou. Jako spojenci komunity LGBTQ+ máme možnost vyvolat skutečnou a smysluplnou změnu, která k řešení tohoto problému přispěje. Apelujeme na naše partnery na evropském trhu, ať se k nám připojí. Prostřednictvím karty True Name™ transgenderové a nebinární komunitě společně poskytneme možnost používat skutečnou identitu bezpečně, jednoduše a s hrdostí,“ říká Mark Barnett, prezident společnosti Mastercard pro evropský trh.

Po úspěšném uvedení karty ve Spojených státech v roce 2019 se Mastercard chystá kartu True Name™ uvést ještě před koncem letošního roku i v Evropě.

S kartou True Name™ od společnosti Mastercard se nepojí žádné dodatečné požadavky nad běžný rámec podmínek kreditních programů, takže její vydání není o nic složitější. Pro zmíněné komunity mají snadná dostupnost a možnosti použití velký význam – téměř třetina (32 %) dotazovaných z trans a nebinárních komunit uvádí, že poté, co se prokázali dokladem totožnosti, byli pro svůj vnější vzhled terčem posměchu, urážek či odmítnutí služby. Mnoho příslušníků transgenderové a nebinární komunity nemá sílu a prostředky na to podstoupit nákladný, složitý a náročný proces oficiální změny jména a pohlaví. Až doposud zasahovaly důsledky tohoto rozporu mezi oficiální a pociťovanou identitou i do používání platebních karet.

„Organizace Inter-LGBT vítá veškeré kroky, které podporují uznání genderu a s tím spojeného křestního jména trans a nebinárních osob. Tato iniciativa přesně odpovídá požadavkům transgenderových osob: uznání jejich pohlaví a křestního jména na základě prostého prohlášení založeného na sebeurčení. Postoj společnosti Mastercard souzní s doporučeními úřadu francouzského ombudsmana (Defenseur des Droits), který již od roku 2016 požaduje, aby banky upravily svůj přístup ke křestním jménům klientů. Mezi deseti doporučeními ohledně práv transgenderových osob vydanými úřadem ombudsmana 26. června 2020 jsou i požadavky na to, aby banky uznávaly jejich identitu tím, že umožní změnu křestního jména, pohlaví a označení pohlaví, a také rozšířením seznamu identifikátorů nezbytných k uzavření smlouvy. Z iniciativy společnosti Mastercard by si měli vzít příklad i evropští zákonodárci a umožnit změnu křestního jména pouze na základě prohlášení a prostřednictvím jednoduchého úředního úkonu, jak ostatně uvádí rezoluce č. 2048 Rady Evropy,“ popisuje Clémence Zamora-Cruz, mluvčí organizace Inter-LGBT.

Mastercard je technologická společnost s celosvětovou působností v oboru zprostředkování plateb. Zajišťováním bezpečných, jednoduchých, chytrých a snadno dostupných platebních transakcí Mastercard podporuje a propojuje inkluzivní digitální ekonomiku prospěšnou všem, kdekoliv na světě. Inovace a řešení využívající zabezpečených dat a sítí, partnerství a energie společnosti Mastercard pomáhají jednotlivcům, finančním institucím, vládním orgánům i firmám naplňovat beze zbytku jejich potenciál. Firemní kultura společnosti a vše, co Mastercard dělá uvnitř i navenek, se řídí firemním kvocientem slušnosti. Se společností Mastercard je možné se spojit ve více než 210 zemích a oblastech. Mastercard vytváří udržitelný svět, v němž se všem nabízejí možnosti k nezaplacení.

Newsletter