Americké výnosy pokračují v růstu. Rostou i ty evropské, například 10letý německý bund se poprvé od května 2019 přehoupl nad 0 %. Dolar proti euru mírně slábne nad 1,1340 EURUSD. Z měn regionu posiluje koruna, která se posouvá pod 24,30 za euro.

Máte v pořádku faktury? Tyto údaje na ně musíte ze zákona uvést

Zdroj: Depositphotos

Každá vaše faktura musí obsahovat informace, které stanovuje občanský zákoník pro obchodní listiny. A pokud jste plátci DPH, musí vaše doklady obsahovat ještě informace podle zákona o DPH. Přečtěte si, co všechno musíte na faktury uvést.

Pokud používáte účetní nebo fakturační program, nemusíte nic řešit, vyplněné údaje zkontroluje za vás. Jestli ale specializovaný program nepoužíváte, zkontrolujte si náležitosti podle výčtů v tomto článku.

Nejprve si ujasněte, do které ze tří skupin patříte:

 • neplátce DPH, který nevede účetnictví,
 • neplátce DPH, který vede účetnictví,
 • nebo plátce DPH.

Pro každou skupinu platí ohledně obsahu faktur odlišná pravidla.

Neplátce DPH, který nevede účetnictví

V tomto případě se na obsah faktury vztahuje nejméně povinností. Podle občanského zákoníku na ni musíte uvést následující údaje o dodavateli, tedy o sobě:

 • jméno a příjmení (v případě OSVČ),
 • název firmy (v případě s. r. o.),
 • sídlo firmy nebo fyzické osoby (fakturační adresa)
 • IČ,
 • označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.).

Tím končí zákonné povinnosti, ale pro přehled a hladký průběh případné kontroly z finančního úřadu uveďte také tyto údaje:

 • sdělení, že dodavatel není plátce DPH,
 • údaje o odběrateli (stejné jako u dodavatele),
 • slovní a číselné označení dokladu (například Faktura 060122021),
 • popis zboží nebo služby, za které je faktura vystavena,
 • peněžní sumu – celkově nebo podrobně (cena za měrnou jednotku a označení množství),
 • datum vystavení faktury.

Neplátce DPH, který vede účetnictví

Pokud vedete účetnictví, stávají se vaše faktury účetním dokladem a jejich podobu definuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Stejně jako v předchozím případě musíte uvést:

 • jméno a příjmení (v případě OSVČ),
 • název firmy (v případě s. r. o.),
 • sídlo firmy nebo fyzické osoby (fakturační adresa)
 • IČ,
 • označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.).

K tomu podle zákona o účetnictví uveďte ještě tyto údaje:

 • popis zboží nebo služby, za které je faktura vystavena,
 • peněžní sumu – celkově nebo podrobně (cena za měrnou jednotku a označení množství),
 • datum vystavení faktury.

Plátce DPH

Pokud vystavujete fakturu jako plátce DPH, musí její obsah splňovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty. Nezáleží přitom, jestli je příjemce také plátce DPH, nebo není.

Faktura plátců DPH musí obsahovat tyto údaje:

 • jméno a příjmení (v případě OSVČ),
 • název firmy (v případě s. r. o.),
 • sídlo firmy nebo fyzické osoby (fakturační adresa)
 • IČ,
 • označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.),
 • v případě právnické osoby údaj o zápisu včetně oddílu a vložky,
 • daňové identifikační číslo dodavatele (pokud je odběratel také plátcem DPH, tak i jeho DIČ),
 • datum vystavení faktury,
 • v případě, že se liší od data vystavení dokladu, uveďte den uskutečnění zdanitelného plnění – to je den dodání zboží nebo služby či přijetí platby,
 • rozsah a druh dodávané služby nebo množství a druh dodávaného výrobku,
 • základ daně,
 • sazba daně,
 • výše daně (v české měně).

Tip: program na faktury zkontroluje údaje za vás

Pokud chcete mít jistotu, že máte na faktuře vše v pořádku, využijte program na faktury, jako je například iDoklad. Většinu údajů za vás automaticky vyplní a včas vás upozorní, pokud vám na faktuře něco chybí. Díky tomu ušetříte energii na věci, které vás baví.

Newsletter