Média si dnes připomínají Mezinárodní den svobody tisku

Vydavatelé, novináři a jejich asociace si dnes připomínají Mezinárodní den svobody tisku k uctění památky žurnalistů a dalších pracovníků médií, kteří zahynuli při plnění svého profesionálního poslání. Toto datum bylo stanoveno jako vzpomínka na 3. květen roku 1991, kdy byla podepsána deklarace o podpoře nezávislého a pluralitního tisku v Africe v namibijském Windhoeku. Poprvé byl tento den vyhlášen v roce 1993. Uvedla to Unie vydavatelů.

V loňském roce ve světě položilo život při plnění svého pracovního poslání 72 novinářů a pracovníků médií, což je o deset více než v roce 2014. Přitom 80 procent těchto úmrtí nebylo nijak vyšetřeno. V letošním roce zahynulo deset žurnalistů, od roku 1992 již 786 pracovníků v médiích.

V roce 2015 bylo vězněno 199 novinářů a vydavatelů, což je o 22 osob méně než v roce 2014. Za období od roku 2010 muselo odejít do exilu celkem 452 novinářů nebo vydavatelů.

Svoboda tisku a médií vůbec či svobodného šíření informací je podle manažerky mediálních služeb unie Karolíny Loskotové jednou ze základních podmínek fungování demokratické společnosti. A proto je třeba se jí zabývat i v rozvinutých zemích a i když to na první pohled není patrné, není ani ve vyspělých evropských zemích naprostou samozřejmostí, dodala.

„V současnosti jsme svědky řady různých snah omezit svobodu slova nebo ji více svázat s politickou, legislativní či ekonomickou mocí. Jedná se o různé formy zvyšování státního vlivu na média, například v Polsku nebo v Maďarsku. Také naší Poslaneckou sněmovnou schválené rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob o pomluvu je z hlediska médií i jejich asociace Unie vydavatelů, která na tuto skutečnost opakovaně upozorňovala, vnímáno jako omezení možnosti přinášet určitý druh informací, byť jsme ze strany politiků ujišťováni, že to tak není, a že se odpovědná média nemají čeho bát. Proto vydavatelé a novináři musí neustále tuto základní hodnotu hlídat a bránit,“ dodala.

Newsletter