Jestřábí výhled sazeb Fedu zvýšil střední a delší konec americké výnosové křivky. Vzrostly zejména reálné tržní sazby. Dolar v návaznosti na to posílil na dvouměsíční maxima. Během dne očekávejme dozvuky Fedu s rizikem pro rizikové měny. Koruna oslabila k 25,50 za euro, vzhledem k výhledu sazeb ČNB předpokládáme omezený prostor pro další oslabení.

Měnové rozhodnutí ECB

Rada guvernérů ECB na svém dnešním zasedání rozhodla, že úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility zůstanou beze změny na úrovni 0,00 %, 0,25 % a ‑0,40 %. Rada guvernérů očekává, že základní úrokové sazby ECB zůstanou na současné úrovni alespoň do léta 2019 a v každém případě tak dlouho, jak bude nezbytné, aby se nadále inflace udržitelným způsobem přibližovala k hodnotám, které jsou ve střednědobém horizontu pod 2 %, ale blízko této úrovně.

Pokud jde o mimořádná opatření měnové politiky, Rada guvernérů bude nadále provádět čisté nákupy v rámci programu nákupu aktiv (APP) v současném měsíčním objemu 30 mld. EUR do konce září 2018. Rada guvernérů očekává, že po září 2018 se podle toho, zda přicházející údaje potvrdí její střednědobý inflační výhled, sníží do konce prosince 2018 měsíční objem čistých nákupů aktiv na 15 mld. EUR a následně budou čisté nákupy ukončeny. Rada guvernérů hodlá reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu APP po delší dobu po skončení čistých nákupů aktiv a v každém případě tak dlouho, jak to bude potřebné k udržení příznivých podmínek likvidity a výrazné míry měnové akomodace.

Newsletter