Mesterová (Fed): Hlavní zaměření měnové politiky se aktuálně týká nákupů aktiv, nikoliv zvýšení sazeb, poslední strategie snižování tempa nákupů aktiv je dobrým začátkem pro další etapu tohoto procesu

Newsletter