Mezi firemními benefity narůstá zájem o ty, které prospívají zdraví zaměstnanců

Pravěku se podobají benefity z dob, kdy firmy v Československu a později v České republice začínaly svým zaměstnancům poskytovat různé výhody nad rámec jejich zákonných nároků. Dávno už neplatí, že by firmy výrazně motivovaly zájemce o práci, když mu poskytnou služební mobil či přenosný počítač i pro soukromé účely, případně stravenky či možnost občas pracovat z domova.

„Neříkám, že o tyto benefity už není zájem, ale zaznamenáváme rostoucí poptávku po přispívání na péči o zdraví nebo na zlepšování fyzické kondice,“ říká Klára Hnátová, zástupkyně ředitele personálního sektoru společnosti Ekospol.

Tento zaměstnavatel poskytuje svým pracovníkům nejen tzv. Multisport karty se zvýhodněným vstupným do vybraných fitness center a dalších sportovišť, ale navíc jim pravidelně hradí také nadstandardní vyšetření v renomovaném zdravotnickém zařízení. „Našim zaměstnancům zajišťujeme špičkovou lékařskou péči v Nemocnici Na Homolce,“ upřesňuje generální ředitel a předseda představenstva developerské společnosti Ekospol Evžen Korec. Součástí této péče jsou nadstandardní biochemické a hematologické testy, které mohou pracovníci firmy podstoupit každý rok. „Tato vyšetření přesněji ukážou lékaři aktuální zdravotní stav. Díky podrobnějším testům lze včas odhalit odchylky od normy a upozornit na možný rozvoj závažného onemocnění. Jako vystudovaný biolog velmi dobře vím, jak moc je důležité odhalit onemocnění včas, protože to u různých chorob výrazně zvyšuje možnost vyléčení,“ vysvětluje Evžen Korec přístup firmy k zaměstnancům.

A většina pracovníků Ekospolu tento zdravotní benefit ráda využívá. Každoroční nabídka zaměstnavatele podstoupit důkladnější preventivní prohlídku je pro ně užitečným „připomínáčkem“, že by měli myslet i na své zdraví. „Abych pravdu řekl, tak jako OSVČ jsem svému zdraví nevěnoval žádnou pozornost. Až když jsem se stal zaměstnancem Ekospolu, využil jsem hned první nabídky podstoupit podrobnější vyšetření. A udělal jsem dobře, protože lékař u mě zjistil některé hraniční hodnoty a doporučil mi dodržovat konkrétní opatření,“ říká šestačtyřicetiletý pracovník developerské firmy. Za rok využije tento benefit znovu, aby zjistil, jak se dodržování lékařského doporučení promítlo na jeho zdravotního stavu.

Biochemické a hematologické vyšetření se provádí v laboratoři z odebraných vzorků moči a krve. Jeho prostřednictvím lékaři zjišťují stav organismu i funkci různých orgánů v těle. Analýzou biologického materiálu získají informaci např. o celkovém metabolismu, funkci jater a ledvin, a také o množství cukrů a bílkovin v odebraném vzorku. To všechno odborníkům poskytuje určitý obraz, z kterého lze vyčíst známky případného onemocnění a na tomto základě buď doporučit návštěvu ordinace specialisty, nebo konkrétní terapii. Nejen proto patří tento benefit k nejvyužívanějším.

Newsletter