Mezinárodní měnový fond: Mzdová inflace a trvající omezení na straně nabídky mohou zvýšit americké ceny ještě více, než bylo očekáváno, což potvrdí potřebu rychlejšího zvýšení sazeb, to může rozkolísat finanční trhy, oslabit americkou poptávku a podpořit odliv kapitálů z rozvojových trhů

Newsletter